Samordna opptak: Betydelig færre vil studere bioingeniørfag i år

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Samordna opptak: Betydelig færre vil studere bioingeniørfag i år

Det er 17 prosent færre som har bioingeniør som førstevalg i opptaket til høyere utdanning, sammenlignet med i fjor.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

I fjor var det 1101 søkere som hadde bioingeniør på førsteplass blant studieønskene sine. I år er det 917.

En solid reduksjon, etter mange år med stadig flere søkere. Men det er ikke slik at bioingeniørstudiet er alene om nedgangen. Det er generelt færre søkere til høyere utdanning i år enn i fjor. Nedgangen fra 2021 er på 12,4 prosent, skriver Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i en pressemelding.

Det er færre søkere til de fleste helsefagene. Og for sykepleie er nedgangen i førstevalgssøkere på hele 23 prosent, sammenlignet med i fjor.

Flere studieplasser

Det er planlagt til sammen 376 studieplasser på bioingeniørutdanningene i år - 23 flere enn i fjor. Med flere tilgjengelige plasser og færre søkere med bioingeniør på førsteplass, kan det hende at opptakskravene - som i mange tilfeller har vært høye - blir lavere i år.

Drøyt 21 prosent av førstevalgssøkerne til bioingeniørutdanning i 2022 er menn. I fjor var det cirka 24 prosent mannlige søkere.

Søkertall fordelt på utdanningssteder

Oversikten viser førstevalgssøkere ved hver bioingeniørutdanning. Fjorårets søkertall i parentes.

  • Universitetet i Agder: 75 (108)
  • Høgskulen på Vestlandet: 150 (163)
  • OsloMet: 247 (286)
  • NTNU Trondheim: 203 (258)
  • NTNU Ålesund: 43 (55)
  • Universitetet i Tromsø: 39 (40)
  • Høgskolen i Østfold: 70 (97)
  • Høgskolen i Innlandet: 90 (94)

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning