Har etablert europeisk konferanse for bioingeniørutdanninger

Høy stemning ved Høgskulen på Vestlandet, da BioTRICK-prosjektet startet i 2020. I forgrunnen: Gry Sjøholt. Arkivfoto: Solveig Wangshol

Aktuelt

Har etablert europeisk konferanse for bioingeniørutdanninger

Hensikten er mer kontakt, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

For tre år siden startet det EU-finansierte prosjektet BioTriCK (Biomedical Laboratory Scientists Triangular Center of Knowledge), med Høgskulen på Vestlandet som én av deltakerne. Det overordnede målet var å øke kvaliteten ved utdanningene, utnytte de eksisterende ressursene bedre og forbedre læringsutbyttet for studentene.

Nå nærmer prosjektperioden seg slutten, og blant de konkrete resultatene er en nettside med informasjon og kunnskapsressurser (BLS Academy) og en europeisk konferanse for bioingeniørutdanninger. Den ble arrangert for første gang i Portugal i mai. Neste gang blir i 2025, og da er det Bergen som skal være vertskap.

Dele og samarbeide

- Tanken bak BLS Academy er at vi ikke skal sitte på hver vår tue, men bli flinkere til å dele utviklingsprosjekter, sier Gry Sjøholt fra bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.

Hun er prosjektleder for BioTRICK og skal være styreleder for BLS Academy de neste to årene.

Tolv land var representert på konferansen i Portugal.

- Alle utdanningsstedene i Europa er velkomne til konferansen og nettsiden, sier Sjøholt.

Hun er fornøyd med gjennomføringen av prosjektperioden, hvor det også ble organisert webinarer – blant annet om utdanningsrelaterte temaer og klinisk bruk av next generation sequencing (NGS).

Covid-19 medførte imidlertid noen utfordringer.

- Sykehusene skulle nok vært mer involvert, men pandemien påvirket naturlig nok hva de kunne prioritere, påpeker hun.

Les mer:

BLS Academy (blsacademy.net)

Trekantsamarbeid skal gi bedre utdanningskvalitet (Bioingeniøren nr. 8, 2020)

Stikkord:

Undervisning, Utdanning