Laboratorieutstyr: Bremsene på for investeringer, men forbruksmateriell selger uansett

22 utstillere var på plass under NML-kongressen i Oslo. Foto: Annette Larsen

Aktuelt

Laboratorieutstyr: Bremsene på for investeringer, men forbruksmateriell selger uansett

Stramme sykehusbudsjetter setter stopp for investeringer i nytt laboratorieutstyr, forteller deltakere på den nordiske bioingeniørkongressen i Oslo.

Publisert

Endret

Av Frøy Lode Wiig, frilansjournalist

– Vi merker godt at sykehusene har stramme budsjetter for tiden. Det er nesten ingen som har midler til å investere i nytt utstyr, sier Hilde Finnvik, leder av salgsavdelingen i Sysmex Norway.

Hun er bioingeniør, og har tidligere jobbet innen hematologi ved St. Olavs hospital.

Gjennomgangsmelodien blant utstillerne på Bioingeniørkongressen 2023 er at laboratoriene kun kjøper utstyr for å erstatte eksisterende instrumenter som ikke fungerer lenger.

– Det er svært vanskelig å introdusere nye produkter og instrumenter. Laboratoriene bruker det utstyret de har og gjør de analysene som allerede er på plass. Det virker ikke som om det er midler til å etablere nye analyser eller nye analyseområder, mener Finnvik.

Det gir bioingeniør Turid Pedersen henne rett i. Pedersen arbeider ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital, og der er signalene fra ledelsen tydelig: Det finnes ikke rom i budsjettene til investeringer i nytt utstyr.

– Med Helseplattformen som sluker ressurser har vi jo litt å stri med i Helse Midt-Norge nå om dagen. Det virker som om innkjøp av nye laboratorieinstrumenter kommer langt, langt ned på prioriteringslisten, sier Pedersen.

Nettopp derfor setter hun pris på utstillermessen på Bioingeniørkongressen. Det gir mulighet til å se på andre produkter og få oversikt over tilbudet som finnes.

– Jeg er bare kjent med det utstyret vi allerede har. Det er interessant å se alternativer, mener hun.

SALSGANSVARLIG: Bioingeniør Hilde Finnvik leder salgsavdelingen i Sysmex Norge, som spesialiserer seg på produkter innen hematologi. De merker godt at laboratoriene ikke har midler til å investere i nytt utstyr eller etablere nye analyser.

Forbruksvarer selger alltid

Investeringsviljen og -evnen er liten, men forbruksmateriell må laboratoriene alltid ha. Det er Vivi-Ann Tennfjord glad for. Hun er bioingeniør, og har en lang karriere bak seg i Vestre Viken HF. Siden 2019 har hun vært produktansvarlig for prøvetaking og medisinsk biokjemi i Med-Kjemi. Hennes utstillingsbord bugner av forbruksmateriell.

– Vi får mye positive tilbakemeldinger på produktene våre, og det er ordentlig hyggelig å være her, smiler hun.

Det er særlig noen fargerike stasebånd som har fått mye oppmerksomhet fra potensielle kunder. En ny type butterfly har også vekket stor interesse. Og spørsmålene er mange om ulike typer transportutstyr.

– Kanyler, nåler, slanger, stasebånd og annet prøvetakingsutstyr – dette kjøper laboratoriene uansett. De tar jo ikke mindre prøver enn før, påpeker Tennfjord.

FORNØYD: Bioingeniør Vivi-Ann Tennfjord er produktsjef i Med-Kjemi. Hun er svært fornøyd med oppmøte og tilbakemeldinger på Bioingeniørkongressen 2023.

Bioingeniør Kristin Singsdal er enhetsleder for hematologi på Radiumhospitalet. Hun priser seg lykkelig for at de fikk investert i nytt utstyr før strømkrise og prissjokk traff spesialisthelsetjenesten.

– De siste tre-fire årene har vi kjøpt inn mye nytt utstyr. Vi er veldig heldige. Med dagens økonomiske situasjon hadde vi nok ikke fått gjort slike investeringer, sier Singsdal.

Usikre konsekvenser

Både utstyrsleverandører og ansatte på laboratoriene er bekymret for hvilke konsekvenser investeringsstoppen vil ha på lang sikt.

– Det er jo en risiko for at vi sparer oss til fant. Det kan hende at å investere i nye instrumenter og etablere nye analyser ville lønne seg på lang sikt, påpeker bioingeniør Pedersen fra St. Olavs hospital.

Selv om pengene ikke fins for øyeblikket, er det ingenting å si på bioingeniørenes utstyrsinteresse, melder leverandørene.

– Bioingeniører er fagnerder. De fryder seg når de kan komme hit og snakke om det nyeste utstyret innen hematologi, smiler Hilde Finnvik.

Les også:

Innkjøp av nytt utstyr settes på vent

Stikkord:

Bioingeniørkongressen, NML