Mange merker mangelen på bioingeniører

Brynhild Asperud. Foto: NITO

Aktuelt

Mange merker mangelen på bioingeniører

Det viser en rundspørring blant NITO-tillitsvalgte på medisinske laboratorier i hele landet.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

  • Det er så vidt det kan skrives en turnus, og da kun ved hjelp av innleie.
  • Vi er sterkt underbemannet, det er stort sett ikke satt av tid til fagarbeid.
  • Flere har takket nei til stilling fordi lønna er for lav.
  • Private markedsfører aggressivt for å få bioingeniører til å begynne hos dem.
  • Folk ble så slitne at de vurderte å si opp.

Dette er noen få kommentarer fra undersøkelsen, hvor tillitsvalgte både fra sykehus og private laboratorier er kontaktet.

- Det generelle inntrykket er at det drar seg til overalt nå, sier Brynhild Asperud, leder for NITO Spekter.

Men verst er personellmangelen i Nord-Norge.

Stort arbeidspress skaper vond sirkel

Beveger man seg mer ned i detaljene i undersøkelsen, avtegner det seg et bilde hvor de store helseforetakene – og de som har en bioingeniørutdanning i nærheten – er best stilt. De små foretakene sliter mest.

- Innad i hvert foretak ser man et lignende mønster. Det største sykehuset har enklest for å få tak i bioingeniører. For de mindre er det vanskeligere, forteller Asperud.

Det er også forskjeller internt på hver arbeidsplass. Basert på det innsamlede materialet, ser Asperud en tendens til at bioingeniører trekker bort fra «samlebåndsarbeid», turnus og høyt arbeidspress. De ønsker mer spesialiserte oppgaver.

Asperud påpeker at når arbeidspresset blir for stort, kommer langtidssykemeldingene og oppsigelsene. Det blir stort «gjennomtrekk» av ansatte, og de erfarne må bruke mye tid på opplæring – noe som bare øker presset. Andre oppgaver blir nedprioritert for å holde kjernevirksomheten i gang. Det blir en vond sirkel.

Mindre bruk av bonus enn ventet

Nordlandssykehuset tilbød nylig 150 000 kroner i såkalte rekrutterings- og stabiliseringstillegg for å løse bemanningskrisen ved laboratoriet på sykehuset i Vesterålen.

Asperud har funnet flere eksempler på at helseforetak opererer med slike ordninger for å rekruttere bioingeniører, om enn ikke like store i kroner og øre. Noen har flyttegodtgjørelse eller gratis bolig i en periode. Andre tilbyr studentstipender eller signeringsbonus – mot bindingstid.

- Men utbredelsen av bonusordninger var ikke så stor som man kanskje skulle tro, sier hun.

Fra et fagforeningsståsted har Asperud et ambivalent forhold til denne typen tillegg:

- Det er fint med en engangsutbetaling, for de som får den. Men ser man langsiktig på det, ville det vært bedre med høyere lønn. Bonus bidrar ikke til større ulempetillegg, bedre overtidsbetaling eller mer pensjon.

Hun mener det samme gjelder utlån av bioingeniører til sykehus som sliter.

- Det er positivt at folk vil hjelpe til, og det er bra at de får ekstra betalt. Det øker også oppmerksomheten rundt bioingeniørene når media skriver om slike ordninger. Men på sikt er det jo ikke en bærekraftig løsning, fastslår hun.

Må prioritere kompetanse

Asperud mener at arbeidsgiverne må tenke på hvordan de skal beholde bioingeniørene i helsetjenesten, samt bidra til at flere vil ta utdanningen og at flere fullfører den.

- Lønn, arbeidsmiljø og muligheten for kurs og kompetanseheving er avgjørende for å rekruttere og beholde, mener hun.

- Selv i trange økonomiske tider må sykehusene prioritere kurs og kompetanse. Spør man de unge i dag, så forventer de det av en arbeidsgiver, understreker Asperud.

- Det er viktig at du får betalt for den jobben du gjør. Det innebærer alle timer og minutter som du er på arbeidsplassen din, sier Brynhild Asperud, leder i NITO Spekter.

Hun mener det må ropes varsko om enkelte arbeidsgiveres praksis rundt overtid, og ber tillitsvalgte over hele landet om å sjekke rutiner og eventuelt ta et oppgjør med arbeidsgiver.

Skriv overtid

Det er ikke galt å skrive overtid, sier Asperud, og understreker at det er viktig at ressursbruken blir dokumentert og bidrar til å vise de faktiske kostnadene for helseforetakene.

- Ansvaret for finansieringen av lønn til nødvendig overtidsarbeid ligger ikke på deg som arbeidstaker, sier Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO.

Han minner om at å ikke skrive overtid, er å bidra til en kultur hvor det forventes at man jobber ekstra - uten kompensasjon.

Sjekk tariffavtalen

Overtidsarbeid skal være pålagt og avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

- Noen ganger er det likevel slik at overtid er pålagt, selv om sjefen ikke direkte har sagt det til deg. Dersom du for eksempel analyserer prøver som ikke kan vente ved arbeidstidens slutt, vil det være naturlig at det skrives overtid uten direkte pålegg, sier Groenhof.

Han oppfordrer arbeidstakere til å sjekke hvordan overtid er regulert i tariffavtalen, slik at de vet hva de har krav på.

Kilde: nito.no (Sørg for å få betalt for alle timene dine – skriv overtid)

Les også

Bemanningskrise ulmer i Haugesund

NITO om Helsepersonell-komisjonens rapport

Stikkord:

Helsepolitikk, Lønn, NITO, Samfunn