Økende mengde BPA og PFAS hos norske barn og ungdommer

FHI er bekymret over mengden miljøgifter norske barn og ungdommer har i kroppen. Foto: iStock

Aktuelt

Økende mengde BPA og PFAS hos norske barn og ungdommer

99,6 prosent av barn og unge har så store mengder av miljøgiften Bisfenol A (BPA) i kroppen at det overskrider det som anses som trygt nivå.

Publisert

Endret

Av Heidi Strand, journalist

Dette rapporterer Folkehelseinstituttets (FHI) miljøbiobank etter å ha undersøkt forekomsten av miljøgifter hos 669 barn og unge i alderen 7-14 år fra hele landet. Per- og polyfluoralkyl-stoffer (PFAS) ble funnet i utrygge mengder hos en tredjedel av barna (28,6 prosent).

Hovedkilden til inntak av miljøgifter er mat, men også luft, drikkevann og forbruksvarer bidrar. Miljøgiftene som ble undersøkt er menneskeskapte og brytes sakte ned, noe som fører til opphopning i kroppen. Stoffene kan være helseskadelige og påvirke blant annet immunsystemet og reproduksjon, for nåværende og fremtidige generasjoner.

Norge har lenge jobbet for å regulere bruken av blant annet PFAS, og nivåene av denne miljøgiften har gått betydelig ned siden 2000-tallet. Line Småstuen Haug, seniorforsker ved FHI og leder for Miljøbiobanken, forteller at resultatene fra den nye undersøkelsen gir grunn til bekymring. De viser at det er behov for flere tiltak for å redusere folks eksponering for stoffene.

Kilde: fhi.no (Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen)