550 underskrifter til støtte for finansiering av bioingeniørutdanninga i Innlandet

Studentene fra Høgskolen i Innlandet dro til Stortinget for å overlevere underskriftene fra aksjonen for grunnfinansiering. Fra venstre: Nawisa Falahzadeh, stortingsrepresentant Truls Vasvik (Ap), Elvida Skare og stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap). Foto: Privat

Aktuelt

550 underskrifter til støtte for finansiering av bioingeniørutdanninga i Innlandet

Bioingeniørstudentene ved Høgskolen i Innlandet dro til Stortinget for å overlevere resultatet av underskriftskampanjen sin. Nå håper de på grunnfinansiering.

Publisert

Endret

Av Heidi Strand

- Nå har vi levert alle de 550 underskriftene til stortingsrepresentantene Lise Selnes (Ap) og Truls Vasvik (Ap), forteller Elvida Skare.

Hun er andreårsstudent ved bioingeniørutdanninga ved Høgskolen i Innlandet (HINN), og sammen med førsteårsstudent Nawiza Falahzadeh og tredjeårsstudent Louise Hoberg forsøker de å redde utdanninga si fra nedleggelse.

Anerkjenner bioingeniørene

Studentene opplevde møtet med politikerne som positivt.

- De sa at bioingeniører gjør en viktig jobb i samfunnet. Den anerkjennelsen var god å få. Vi følte at vi ble lytta til og faktisk hørt, forteller Falahzadeh.

Hun forteller at Selnes og Vasvik sa til studentene at de ikke så noen grunn til at bioingeniørutdanninga ved HINN ikke skulle få finansiering, særlig ettersom både medisinutdanninga på Gjøvik og fysioterapiutdanninga i Elverum har fått støtte.

Bioingeniørstudiet på Høgskolen i Innlandet ble startet i 2021, uten at Kunnskapsdepartementet hadde tildelt studieplasser, og dermed uten statlig finansiering. Uten denne grunnfinansieringa er det begrenset hvor lenge skolen selv kan betale for den ressurskrevende utdanninga. Etter at bioingeniørutdanningen vurderte nullopptak fra høsten 2024, har HINN lovet å finansiere også neste studentkull.

Inviterte politikerne på besøk

Stortingsrepresentantene Selnes og Vasvik lovet studentene å bringe saken videre. Selnes representerer Hedmark Arbeiderparti og er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, og Vasvik representerer Vestfold Arbeiderparti og er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

- Tror dere saken deres vil bli hørt høyere oppe i systemet også?

- Ja, jeg håper det. Jeg har troa på dem, forteller Skare.

Studentene inviterte stortingsrepresentantene til å besøke skolen og bioingeniørutdanningen, og håper at de kommer. Det var særlig stor bioingeniørmangel i Innlandet som gjorde at utdanninga ble startet opp nettopp på Hamar. Nå er det flere av de tilflyttende studentene som kan tenke seg å bli værende etter studiene.

- Stortingsrepresentantene sa at statsbudsjettet for 2024 alt er vedtatt, og at en avgjørelse derfor kan ta litt tid, forteller Falahzadeh.

Les mer: Vil redde utdanning med opprop

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Høgskolen i Innlandet, Utdanning