Bemanningssituasjonen i helsetjenesten bekymrer folk mest

Det er færre enn før som tror at de vil få den hjelpen de trenger når de blir gamle. Illustrasjon: iStock/PeopleImages

Aktuelt

Bemanningssituasjonen i helsetjenesten bekymrer folk mest

Det viser Kantar Helsepolitiske barometer 2024, som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Publisert

Endret

Bemanningssituasjonen i helsevesenet går som en rød tråd gjennom rapporten, og trumfet både økonomisk bekymring og frykt for økende sosiale forskjeller.

27 prosent svarte at de selv eller deres pårørende ikke har mottatt den helsehjelpen de trengte i løpet av det siste året. For liten kapasitet ble oppgitt som hovedårsak, men også manglende kompetanse blant helsepersonell.

Folks tillit til at de kommer til å motta den hjelpen de trenger som eldre, er ytterligere svekket, og få har tro på en bedring framover. Likevel gir resultatene i undersøkelsen støtte til sterkere samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste.

Rapporten viser også at rekrutteringsarbeidet for å få flere fastleger har gitt resultater. I 2023 ble det rekruttert sju ganger så mange fastleger som i 2021, og antallet nordmenn uten fastlege minker.

Kilde: kantar.no