Folkehelseundersøkelsene trenger penger

Uten tilstrekkelig finansiering blir datainnsamlingen dårligere. Illustrasjon: iStock/fizkes

Aktuelt

Folkehelseundersøkelsene trenger penger

De tre store befolkningsundersøkelsene Saminor, Hunt og Tromsøundersøkelsen mangler millioner av kroner til neste datainnsamling.

Publisert

Endret

- Det har blitt vanskeligere å skaffe finansiering siden sist vi samlet inn data, forteller Sameline Grimsgaard til nettavisen Khrono.

Hun er leder for Tromsøundersøkelsen, som skal starte sin neste datainnsamling allerede neste år. De mangler 46 millioner kroner i forhold til budsjett.

Hunt blir støttet av NTNU, men mangler likevel 220 millioner til sin neste datainnsamling høsten 2027. Marit Næss er leder av Hunt forskningssenter og forteller at de også er avhengig av neste års statsbudsjett før de kan gå i gang.

I Saminor vil mangel på penger i verste fall føre til at dataene de samler inn ikke blir representative for hele den samiske og nordnorske befolkningen. Leder av Saminor, Ann Ragnhild Broderstad, frykter de må stoppe innsamlingen før alle fylkene er med.

- Problemet blir at en ikke kan generalisere, og si at det som gjelder i noen få kommuner, gjelder hele den samiske befolkningen.

Saminor utføres på oppdrag fra Stortinget, og har fått løfter om økonomisk støtte av regjeringen til den tredje innsamlingsrunden som pågår nå. Men det er ikke spesifisert hvor mye de vil få, og de mangler 70 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at de vil vurdere forslag om finansiering for alle de tre befolkningsundersøkelsene i arbeidet med budsjettet for 2025.

Kilde: Khrono.no

Stikkord:

Forskning