Utgivelsesplan, priser og tekniske data

Utgivelsesplan, priser og tekniske data

Her finner du Bioingeniørens medieplaner for 2022 og 2023, med annonseformater og priser for produktannonser og stillingsannonser. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle som har stillingsannonse i papirutgaven får gratis nettannonsering av stillingen.

Publisert

Endret

Bioingeniørens medieplan 2022.pdf (826 KB) Bioingeniørens medieplan 2023.pdf (964 KB)

Det er i Bioingeniøren du når frem til bioingeniørene!

  • Over 90 prosent av norske bioingeniører leser tidsskriftet Bioingeniøren.
  • Bladet har et opplag på 7250, og distribueres gratis til alle medlemmer av NITO Bioingeniørfaglig institutt.
  • Ingen annen publikasjon når så bredt ut til bioingeniører.