Utgivelsesplan, priser og tekniske data

Utgivelsesplan, priser og tekniske data

Her kan du lese eller laste ned (pdf) Bioingeniørens medieplan for 2021, med annonseformater og priser for produktannonser og stillingsannonser. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle som har stillingsannonse i papirutgaven får gratis nettannonsering av stillingen.

Publisert

Endret

Medieplan 2021.pdf (108 KB)

Det er i Bioingeniøren du når frem til bioingeniørene!

  • Over 90 prosent av norske bioingeniører leser tidsskriftet Bioingeniøren.
  • Bladet har et opplag på cirka 7000, og distribueres gratis til alle medlemmer av NITO Bioingeniørfaglig institutt.
  • Ingen annen publikasjon når så bredt ut til bioingeniører.