8/14: Sykefravær

8/14: Sykefravær

Publisert

Endret

Bioingeniøren 8 2014.pdf (4 MB)

Innhold

FAG i praksis: Bruk av hurtigtester tiol diagnostikk av malaria ved norske sykehus. S, 26 - 29.

FAG Master: Studie av Kompleks I i mitokondriene ved bruk av grønnalgen Chlamydomanas reinhardtii. S. 31

FAG Master: Ekstrembelastning under soldattrening påvirker kroppstemeraturen. S. 33.

Arbeidmiljø: Sykefravær. S. 19 - 21.

Fra redaksjonen: Hvordan står det til med arbeidsmiljøet hos deg? S. 5.

Aktuelt: Kunnskapssenteret: Spedbarnshæler bør ikke varmes før prøvetaking. S. 11

Tett på: Randi Ribe. S. 38 - 39.