1/16: Cellefritt DNA i blod

1/16: Cellefritt DNA i blod

Publisert

Endret

Bioingeniøren 1 2016.pdf (3 MB)

Innhold

FAG Oversiktsartikkel: Cellefritt tumor-DNA i blod, et nytt verktøy for diagnostikk og monitorering av kreftpasienter? (s. 14 - 20)

FAG Kronikk: Bør helsearbeidere identifisere seg med fullt navn? (s. 22 - 24)

Aktuelt: Finnmarkssykehuset går nye veier for å rekruttere bioingeniører: Stipend, høyere startlønn og labassistentjobb til lokal ungdom. (s. 8 - 9 og leder s. 5)

Aktuelt: Tillatt å varme opp spedbarnshæler. Praksis for prøvetaking av spedbarn ved ulike sykehus. (s. 10 - 11)

Aktuelt: Strid om vaktordningen i Flekkefjord (s. 12 - 13)

Tett på: Berit Grønning Nielsen - sjef på gamle tomter (s. 26 - 27)

Etikk: Bioingeniørpraksis og antikkens dyder (s. 28 - 29)