3/16: Genetiske selvtester - en farlig lek?

3/16: Genetiske selvtester - en farlig lek?

Publisert

Endret

Bioingeniøren 3 2016.pdf (3 MB)
Bioingeniøren 3, 2016

Innhold

FAG Originalartikkel: Kan en algoritme for bruk av prokalsitonin rasjonalisere behandlingen av nedre luftveisinfeksjon? (s. 20 - 24)

FAG Resymé: Vesentlig forekomst av Mycoplasma genitalium i urin testet for Chlamydia trachomatis (s. 25)

Aktuelt: Tolv bioingeniører vant rettssak mot Sykehuset Østfold, har krav på kompetansetillegg (s. 6)

Aktuelt: Kritikk av selvtester: Genmarkedet løper fra lovverket (s. 8 - 11)

Aktuelt: Helse først og fremst - eller teknologi? Om organiseringen av bioingeniørutdanningene i Norge og fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. (s. 12 - 14)

Aktuelt: Spis riktig mat på vakt! (s. 16 - 18)

Studentspalten: Pasienten og jeg (s. 27)

Tett på: Bente Talseth-Palmer, norsk bioingeniør som ble kreftforsker i Australia (s. 28 - 29)