4/17: Barn og blodprøvetaking

4/17: Barn og blodprøvetaking

Publisert

Endret

Bioingeniøren 4 2017.pdf (3 MB)

INNHOLD

AKTUELT

6. BFI i stortingshøring om blodbankene

6. Mahad Mahamud tapte rettssaken mot staten

8. - Vi ønsker reelle forhandlinger

11. FHI kutter kraftig i antall årsverk

12. Patologirelaterte pasientskader

13. Nye blodgiverregler: Menn som har hatt sex med menn er ikke lenger permanent utelukket

13. Ønsker konsensus om frysesnitt ved kjent smitte

14. Lar barnet si STOPP

16. Nå skal bioingeniørene på Haukeland stikke i hodet i stedet for hælen

18. Gamle labdatasystemer skal skiftes ut i Midt-Norge

Bioingeniøren 4 2017
Bioingeniøren 4 2017

FAG

20. FAG i praksis: ACD- og CPDA-glass er likeverdige

26. Mastergrad: Inflammasjon, kroppssammensetning og fysisk funksjon hos eldre

27. Doktorgrad: På vei mot ny behandling for akutt intermitterande porfyri

28. Resymé: Prøvetaking til ACTH uten is

FASTE SPALTER

5. Fra redaksjonen: Frustrasjon før oppgjøret

5. Fra redaksjonen: La Mahad bli!

29. Bioingeniøren for 25 år siden

31. Lett på laben

31. Kryssord

32. Tett på: Anette Vasdal Gundersen

34. Fagstyret mener: Sats mer på etter- og videreutdanning!

35. Etikk: Yrkesetiske retningslinjer - en garantiseddel for faglig forsvarlig praksis