5/17: Temanummer om forskning

5/17: Temanummer om forskning

Publisert

Endret

Bioingeniøren 5 2017.pdf (3 MB)

INNHOLD

AKTUELT

7. Rekordmange nye bioingeniørspesialister

7. NITO vil ha klarere krav til praksis i bioingeniørutdanningene

8. RUPPAS lager fagprosedyre om blodkultur

Bioingeniøren 5 2017
Bioingeniøren 5 2017

TEMA: FORSKNING

10. Sykehuset i Vestfold vil ha mer forskning ved laboratoriene

13. FAG i praksis: Forskningens ABC

14. FAG i praksis: Gangen i et forskningsprosjekt

16. FAG i praksis: Slik skriver du en vitenskapelig artikkel

21. Nytt kurs: Vitenskapelig publisering og innovasjon i helsesektoren

22. FAG kronikk: Bioingeniører må forske på eget fag

24. Bioingeniører som forsker

26. FAG kronikk: Fusk, snusk og sjusk i forskningen

28. FAG kronikk: Det er hardt å være forskar!

FASTE SPALTER

5. Fra redaksjonen: Forskning - til fryd og frustrasjon

6. Fag og forskning

30. Bioingeniøren for 25 år siden

31. Kryssord

32. Tett på Julie Dybvik

34. BFI etikk: Dyre helsetjenester på nett er blitt en trend. Er det greit?

35. BFI fagstyret mener: Å ta avviksmeldinger på alvor er et lederansvar