7/18: Karrierestart!

7/18: Karrierestart!

Publisert

Endret

Bioingeniøren 7 2018.pdf (4 MB)

INNHOLD

Aktuelt

8. Hvordan gikk lønnsoppgjøret i helseforetakene?

10. Bioingeniør med ny lærebok

10. Verdensorganisasjonen trenger DEG!

11. Møt BFIs nye rådgiver!

12. Fra student til ferdig bioingeniør

18. Sammen skal de gjøre bioingeniørutdanningene bedre

20. Mange vil ha mer ekstern praksis og mer teknologi

FAG

22. Originalartikkel: Helseadferd blant blodgivere

27. Prøvesvaret: Uventet høye trombocyttverdier

28. Bokomtale: Vitenskapsteori - hva er vit(s)en?

Bioingeniøren 7 2018
Bioingeniøren 7 2018

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

  • Fremtiden formes nå
  • Studenter - å skrive er en del av faget!

6. Fag og forskning

31. Ytring: Velkommen som bioingeniørstudent

33 - 36. Debatt

  • Utvidet åpningstid bedrer pasientsikkerheten
  • Alle kan bidra til kunnskapsløft og nytenkning - men det trengs ressurser, vilje og en plan
  • Vi skal ikke droppe blodprøvetakingen!
  • Tupfere nok en gang - slik gjør jeg det

37. Kommentarfeltet

39. Kryssord

39. Bioingeniøren for 25 år siden

40. Tett på Aud Johnsen Rishaug

42 - 43. BFI

  • Etikk: Ingen blir bedre av å få kjeft
  • Fagstyret mener: Økt godtgjørelse for ledervervet i BFI, nå håper vi flere vil stille til valg