4/19: Søvn og skiftarbeid

4/19: Søvn og skiftarbeid

Publisert

Endret

Bioingeniøren 4 2019.pdf (5 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Fornøyde studenter

10. Følger opp pasienter via nettbrett

12. Skiftarbeid og den forjettede søvnen

16. "Sommerjobb" på Zanzibar

18. Sjelden vare i kommune-Norge

23. Bioingeniørdagen 2019

Fag

24. Fra fullblod til komponenter - og tilbake igjen?

26. Fag i praksis: Bioingeniørstudenter ved OsloMet verver blodgivere

30. Prøvesvaret: Unormalt lav urinsyre hos kreftpasient

Bioingeniøren 4 2019

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

  • Bruk stemmeretten, still til valg!
  • Den pedagogiske verktøykassen blir stadig mer omfangsrik

6. Fag og forskning

8. Nytt om navn

9. Lab-Liv

31. Ytring: Ei historie om ein pasient, ein pårørande og ein blodprøve

32. Debatt: Prøvetakingsstol og dårlig ergonomi

33. Kryssord

33. Bioingeniøren for 25 år siden

34. Tett på: Trude Steinsvik

36 - 37. BFI

  • Etikk: På tide å synliggjøre etikken
  • Fagstyret mener: Nasjonal helse- og sykehusplan 2019