7/21: Blodgivere med hemokromatose

7/21: Blodgivere med hemokromatose

Publisert

Endret

Bioingeniøren 7 2021.pdf (4 MB)

INNHOLD

Aktuelt

8. NIPT legger tidspress på laboratoriene

14. Få insentiver til å ta imot praksisstudenter

34. Det var hyggelig på kongress i Danmark

Bioingeniøren 7 2021

Fag

16. Aktuelt I Fürst først ute med snittrobot

20. Bioingeniører som forsker I Kjersti leter etter markører for munnhulekreft

22. Essay I SARS-CoV-2: Mutasjoner og varianter

26. Aktuelt I Et litt overraskende forskningsresultat

28. Originalartikkel I Pasientar og blodgivarar med hemokromatose: Ei spørjeundersøking ved Helse Førde

Faste spalter

5. Fra redaksjonen I Nok et varsel om bioingeniørmangel

39. Ytring I Hvorfor lykkes noen bedre enn andre med digital undervisning?

40. Debatt

42. Tett på: Torvald Einar Malenius Tjåland

44-45. BFI

  • Fagstyret mener: Den forsømte veilederen
  • Etikk: "Man er ikke nødvendigvis syk selv om man er sengeliggende når man våkner"