Lettlest mal for hva en vitenskapelig artikkel skal favne

FAG Bøker

Lettlest mal for hva en vitenskapelig artikkel skal favne

Publisert

Endret

Av MARIT NÆSS, PhD, MPH, bioingeniør, daglig leder HUNT forskningssenter og biobank, NTNU

Forfatter: Anners Lerdal

Tittel: Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? - En håndbok i artikkelskriving

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS 2020

Antall sider: 80

Pris: 149,-

ISBN‐nummer: 978-82-05-53857-3

Boken «Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen?» er en lettlest mal for hva en artikkel skal favne for å kunne bli publisert. Den henvender seg først og fremst til studenter på bachelor-, master- og ph.d. -nivå. Forfatter Anners Lerdal, som har bakgrunn som sykepleier og dr.philos., har på en god og enkel måte greid å formidle hvordan man trinnvis bygger opp en vitenskapelig artikkel med sjangerens krav til struktur og innhold. Med erfaring fra publisering av over 100 vitenskapelige artikler, og som redaktør av tidsskriftet Sykepleien Forskning, har han helt klart sett behovet for en enkel mal også for dem som ikke primært jobber med forskning og publisering.

Godt oppslagsverk

Hvert delkapittel som vanligvis finnes i publiserte artikler eller artikkelbaserte oppgaver, er godt beskrevet med tanke på innhold, struktur og form. I tillegg finnes tips både til utforming av tabeller og bruk av figurer/illustrasjoner. Hvert kapittel kan leses enkeltvis som et nyttig oppslagsverk underveis i skrivearbeidet.

Her finnes også råd for bruk av referanseverktøy, og for hvordan man optimaliserer sin egen artikkel til å bli lett søkbar for andre. Han belyser dette både med tanke på valg av tittel, utforming av sammendrag og valg av nøkkelord. Nyttige tips er godt konkretisert i rammer. I tillegg finnes også et kapittel som omhandler utforming av et konferanseabstrakt.

Luftig og oversiktlig presentert

Hvert kapittel er luftig og oversiktlig presentert, noe som gjør boken lett å bla i. Kapittelet «Hvordan utforme et diskusjonskapittel» innbefatter også en oversikt over hva man bør unngå, noe som er vel verd å få med seg.

Tiltalende i sin enkelhet

Boken er på ingen måte fargesprakende og har ingen illustrasjoner utover en enkel tabell og et par figurer, men den er tiltalende i sin enkelhet og noe jeg gjerne skulle ha hatt for hånden da jeg skrev min første artikkel.

Jeg tror dette er en bok som mange vil kunne lese med interesse, og den gir innspill til god utforming av mange typer manuskripter. Jo raskere man blir vant med å formidle sine resultater på en enkel, men like fullt akademisk måte, jo lavere blir terskelen for å virkeliggjøre dette i form av en publikasjon. Jeg vil derfor også anbefale denne boken for bioingeniørstudenter som er tidlig i sin utdanning - den kan bidra til å legge grunnlaget for godt skrivearbeid.

Stikkord:

Bokomtale, Publisering