Skrevet for sykepleierstudenter - egner seg som oppfrisking for bioingeniører

FAG Bøker

Skrevet for sykepleierstudenter - egner seg som oppfrisking for bioingeniører

Denne boka gir noe som mange av de tekniske bøkene ikke gir; den tverrfaglige forståelsen mellom yrkesgruppene som skal overføre og motta klinisk informasjon via en rekvisisjon.

Publisert

Endret

Av KAJA MARIENBORG, bioingeniør ved Avdeling for mikrobiologi, Sykehuset i Vestfold

  • Tittel: Mikrober, helse og sykdom 
  • Forfattere: Merete Steen og Miklos Degré (red.)
  • Forlag: Gyldendal
  • Utgitt: 2020 (3. utgave)
  • Antall sider: 264
  • Pris: kr. 585,-
  • ISBN: 978-82-05-52388-3

Mikrober, Helse og Sykdom er en av fem bøker i serien 37°C som presenteres som en «kunnskapspakke» for bachelorutdanningen i sykepleie. Bokserien skal skape en sammenheng og helhet mellom anatomi og fysiologi, sykdomslære og mikrobiologi. Både som enkeltstående bøker og serie, noe denne boka klarer.

Redaktørene har fått med seg flere store navn innen medisinsk mikrobiologi i Norge. Det speiles i en tekst med stor faglig tynge, samtidig som språket er enkelt og lett å forstå. Boka er bygget opp av fire hoveddeler; Mikrobenes verden, Mikrobene og mennesket, Mikrober og infeksjoner og til slutt Mikrober og folkehelse. Denne inndelingen gir leseren en god innføring til den medisinske mikrobiologien ved at relevante ord og uttrykk innføres tidlig. Forfatterne evner å skape en helhetlig forståelse av kompleksiteten i faget allerede i første del.

Fine tabeller, figurer og bokser

I del to forteller forfatterne om smittevern, infeksjonslære, anatomi og diagnostikk på en forståelig måte, gjennom hele tiden å vise tilbake til det leseren allerede har lært. Fine, enkle figurer, utdypende tabeller og små faktabokser gir en god leseropplevelse. Dette er en fin måte å poengtere det viktigste, samtidig som forfatterne byr på noe mer for de mest nysgjerrige leserne. Et stort pluss er at forfatterne bruker plass til å definere koloniseringsflora, normalflora, antibiotikaresistens og smittevern, begreper som er viktige i kommunikasjonen mellom laboratoriene og rekvirentene (oftest sykepleierne).

Får fram de kliniske aspektene

Så følger del tre som tar oss med inn i infeksjonssykdommene og mikrobene som forårsaker disse. I motsetning til de pensumbøkene som bioingeniørutdanningene bruker, benytter denne boka kroppens organer for å belyse infeksjonssykdommene og de vanligste mikrobene som forårsaker dem. Det er en god oversikt som tar med mer enn bare bakterielle årsaker. Igjen er forfatterne flinke til å få fram de kliniske aspektene.

Omfattende del om smittevern

Den siste delen omhandler smittevern. Den er nok mer omfattende enn hva læringsmålene ved de fleste bioingeniørutdanningene krever, samtidig viser forfatterne hvor viktig samspillet mellom laboratoriet og de som er nær pasienten er. Helt til slutt gir forfatterne en kort innføring i hva som skjer på et mikrobiologisk laboratorium.

Noen mangler

I og med at denne tredje utgaven er rykende fersk hadde det vært å forvente at forfatterne hadde fått med seg navneskiftet på familien Enterobacteriaceae til Enterobacterales, og likeledes for Propionibacterium acnes til Cutibacterium acnes. I kapittelet om prøvetakning burde flytende transportmedium vært nevnt, da flere og flere mikrobiologiske laboratorier går over til dette på grunn av automatisering.

Egner seg som oppfrisking

I det store og hele var dette en fornøyelig bok å lese. Den er lettlest, og den gir god og ganske omfattende innføring i medisinsk mikrobiologi. Med sine knappe 260 sider gir den et godt grunnlag før en dykker ned i det mer tekniske og diagnostiske aspektet av mikrobiologien. Boka egner seg som en «oppfriskning» av kompetansen for oss som har jobbet lenge. Alene dekker den nok ikke læringsmålene til bioingeniørutdanningene, men den gir noe som mange av de tekniske bøkene ikke gir; den tverrfaglige forståelsen mellom yrkesgruppene som skal overføre og motta klinisk informasjon via en rekvisisjon.

Stikkord:

Mikrobiologi, Student, Utdanning