Skal evaluere effekten av HPV-vaksinen

FAG i praksis

Skal evaluere effekten av HPV-vaksinen

Nasjonalt referanselaboratorium for humant papillomavirus på Ahus skal sammen med Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret evaluere effekten av HPV-vaksinen. De første svarene kommer allerede i høst. 

Publisert

Endret

Sekvenseringsteknologi basert på nanoteknologi i bruk ved referanselaboratoriet. MinION er en liten «USB-pinne» som sekvenserer DNA ved å måle spenningsendring når enkelttrådet DNA trekkes gjennom en nanopore. Foto: Jeanette Borthen

HPV-vaksinen Gardasil ble innført som del av barnevaksinasjonsprogrammet skoleåret 2009/10. Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 (de vanligste høyrisiko-virusene), samt HPV 6 og 11 (lavrisiko-virus som kan forårsake kjønnsvorter). Vaksinen tilbys jenter i 7. klassetrinn.

I samarbeid med Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret har HPV-referanselaboratoriet ansvaret for å evaluere effekten av vaksinen.

Da de sanne endepunktene (utvikling av forstadier og livmorhalskreft) ligger langt fram i tid, studeres forekomsten av HPV i urin hos unge jenter og kvinner som et foreløpig mikrobiologisk endepunkt. Dette er også viktig for å kunne studere eventuell kryssbeskyttelse (beskytter vaksinen også mot andre HPV-typer?).

Høsten 2015 vil vi få de første svarene på vaksineeffekt.

Ultrasensitiv HPV genotyping

HPV-referanselaboratoriet har utviklet flere genotypingsmetoder som baserer seg på neste generasjons sekvensering. Foreløpige studier viser at disse teknologiene er mer sensitive og spesifikke enn tradisjonelle hybridiseringsmetoder.

Den første teknologien testet ut ved HPV-referanselaboratoriet var IonTorrent™ (Life Technologies), som sekvenserer ved å detektere pH-endringen forårsaket av DNA-syntese når et H+ ion frigjøres i reaksjonen.

Videre har referanselaboratoriet i samarbeid med Kreftregisteret og Institute of Molecular Medicine Finland, utforsket potensialet for «highthroughput» HPV genotyping med MiSeq® (Illumina). Denne teknologien sekvenserer gjennom syklisk reversibel terminering og deteksjon av fluorescens.

Spesielt interessant er det at vi med denne teknologien også fanger opp nye sekvensvarianter, noe som åpner opp for interessante studier på sekvensnivå.

Stikkord:

HPV