Kommentar fra Hormonlaboratoriet OUS

FAG resymé

Kommentar fra Hormonlaboratoriet OUS

Publisert

Endret

På Hormonlaboratoriet, OUS, har vi utført en ministudie på holdbarhet for ACTH som viser samme trend som studentene i Århus har funnet. Vi analyserte med Immulite 2000xpi fra Siemens Healthineers. 

Vi har testet holdbarhet i romtemperatur før sentrifugering, sentrifugering i romtemperatur og når plasma ikke ble fryst ned rett etter sentrifugering. Vi ville også sjekke ut om det var forskjell på rør med og uten gel, og rør fra ulike produsenter.

Vår konklusjon etter ministudien er at prøvene tåler 10 – 15 minutter i romtemperatur før sentrifugering, og at prøvene kan sentrifugeres i romtemperatur. Hormonlaboratoriet anbefaler likevel at prøven tas på is og kjølesentrifugeres, da vi ønsker en standardisert prøvehåndtering.

Arbeidet Århus-studentene har gjort er interessant. Hvis dette funnet kan overføres til andre instrumentlinjer vil det kunne forenkle prøvetaking til ACTH for både pasienter og de som tar prøven.
Hvis holdbarheten for ACTH endres til fire timer ved romtemperatur, vil pasienter kunne få tatt prøve til ACTH på et legekontor uten tilgang på kjølesentrifuge, og pasienter vil ikke måtte reise til spesiallaboratorier/poliklinikker for å få tatt prøve.

For sykehuslaboratorier vil prøvetaking til ACTH i romtemperatur forenkle prøvetakingsrundene. Det vil ikke være nødvendig å skynde seg tilbake med prøven innen 30 minutter etter prøvetaking.

Inntil det er kartlagt at ACTH er holdbart i fire timer ved romtemperatur ved analysering på ulike instrumentlinjer/rør fra ulike produsenter, vil ikke vi endre prøvetakingsrutinene. Hormonlaboratoriet, OUS, ønsker imidlertid å få utført en slik studie.

Les artikkelen Prøvetaking til ACTH uten is

Stikkord:

Blodprøvetaking, Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus, Preanalyse