Bokomtale

Bokomtale

Hensikten er å presentere/omtale bøker som er relevante for Bioingeniørens lesere.

Publisert

Endret

Tittel: Start med en god og kortfattet tittel som beskriver boka.

Tekniske opplysninger: Disse opplysningene finner du i begynnelsen av boka eller ved å søke opp boktittelen eller forfatteren på forlagets nettside.

  • For‐ og etternavn på forfatter(e) eller redaktør(er)
  • Fullstendig tittel på boka
  • Navn på forlag og utgivelsesår
  • Antall sider
  • Pris
  • ISBN‐nummer

Innhold: Fortell i grove trekk hva boka handler om. Si noe om målgruppa og hva slags type bok det dreier seg om (lærebok, populærvitenskap etc.).

Fortell hvordan boka er bygd opp, si noe om språk, illustrasjoner, layout. Ikke bare rams opp innhold fra boka – det som refereres bør også vurderes.

Diskuter gjerne om boka tilfører bioingeniørfaget noe nytt. Vurder boka ut fra innhold, tema, målgruppe og hva du sitter igjen med etter å ha lest den. Husk å begrunne vurderingene.

Forklar hvorfor du anbefaler den – eventuelt ikke anbefaler den.

Signer med navn, akademisk grad, arbeidssted.

Omfang: Maksimalt 4000 tegn inkludert mellomrom

Eksempler på bokomtaler finner du HER.