Prøvesvaret

Prøvesvaret

I denne spalten ønsker vi at bioingeniører presenterer en kort faglig historie fra laboratoriehverdagen om et uventet prøvesvar eller om en problemprøve.

Publisert

Endret

Slik bygger du opp artikkelen:

Artikkelen skal bestå av tittel og en kort ingress. Deretter følger en fortelling om alt som skjedde fra svaret lå der, via undringen, til nye analyser og diskusjoner – slik at man forhåpentligvis kan avslutte med en løsning – et svar på «gåten».

Omfanget av artikkelen kan være mellom 2000-4000 tegn (inkludert mellomrom). Det kan gjerne inkluderes en illustrasjon.

Eksempler:

Kvinnelig pasient med mannlige kjønnshormoner

Abnormal granulering av eosinofile granulocytter kan gi feil klassifisering

Øvrige retningslinjer: