To norske studenter i Athen

De norske bioingeniørstudentene Sigbjørn P. Eriksen (bakerst) og Nadia Huse Skauge (nr. 2 fra høyre)  foran Akropolis, sammen med europeiske medstudenter.

De norske bioingeniørstudentene Sigbjørn P. Eriksen (bakerst) og Nadia Huse Skauge (nr. 2 fra høyre) foran Akropolis, sammen med europeiske medstudenter.

Folk

To norske studenter i Athen

I begynnelsen av oktober i år reiste BFI til varmere strøk med to glade NITO-studenter på lasset. Målet var Athen og møte i den europeiske bioingeniørorganisasjonen EPBS.

Publisert

Endret

Temaet for årets møte var etterutdanning; «Continuous Professional Development» (CPD) for bioingeniører. Dette skiller seg fra tradisjonell videreutdanning siden det ikke nødvendigvis er i regi av universitet/høgskole og siden det ikke gir studiepoeng. I Athen hørte vi om promoteringen av CPD, hvilke ressurser man har og hvordan CPD kan gjennomføres. Vi fikk også høre hvordan det blir gjort i enkelte land der CPD er pålagt.

Nå er ikke etterutdanning obligatorisk her i Norge, men det er nødvendig hvis bioingeniører skal kunne holde tritt med de mange teknologiske fremskrittene som gjøres i den medisinske verden, både rent kunnskapsmessig og teknologisk.

Studentforum

Etter å ha deltatt på EPBS-møtets første dag, samlet studentene seg til studentforum. Totalt deltok 12 studenter fra ni land; Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgia, Østerrike, Kroatia, Irland og Hellas.

Oppgaven vår var å starte prosessen med å lage et virtuelt bibliotek der det skal samles forskjellige online-ressurser som applikasjoner, virtuelle mikroskoper, e-læringskurs, videoleksjoner etc. Disse skal hjelpe bioingeniører med å holde seg oppdatert innen fagfeltet sitt og til å holde ved like den kunnskapen de allerede sitter på.

CPD-bibliotek

Vi ble overrasket over hvor mange nyttige nettsider og applikasjoner vi kom over mens vi forberedte oss til studentforumet. Å få samlet dem på én plass der alle lett kan få tilgang og enkelt kan benytte seg av dem, er en veldig god idé. Et slikt bibliotek vil også være nyttig for studentene. Prosessen for å få laget en slik database blir nok krevende og kommer naturlig nok til å ta mye tid. Det krever i hvert fall atskillig flere ressurser enn det vi hadde til rådighet under studentforumet.

Celle-quiz

Deltakerne på studentforumet laget en presentasjon som vi holdt for delegatene på EPBS sin generalforsamling. Her la vi fram hvorfor det kan være gunstig å ha en slik ressurs og hvordan vi vil at dette biblioteket skal utformes, dersom det en dag blir realisert.

Vi utfordret også EPBS-delegatene til å prøve ut en av nettsidene vi fant under forberedelsene til studentforumet, og vi satte kunnskapene deres på prøve med en celle-quiz som ligger tilgjengelig på den tyske hjemmesiden til Sysmex. De gjorde en svært god innsats. De gamle er med andre ord fortsatt eldst.

Mange gode minner

Dagene vi tilbrakte i Athen var fine og lærerike, og vi sitter igjen med mange gode erfaringer og minner. Vi har fått et litt større innblikk i bioingeniøryrket, og ikke minst har vi knyttet bekjentskaper på tvers av landegrenser – noe som vil være veldig fint å ha med seg videre.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, European Association for Professionals in Biomedical Science (EPBS), Fagpolitisk arbeid, Utdanning