Ny i fagstyret: Har litt å styre med, og liker det

Foto: Kristin Risa

Folk

Ny i fagstyret: Har litt å styre med, og liker det

Hun elsker en god diskusjon, og synes at styrer og verv er topp. Thea Frøyen er fersk i BFIs fagstyre, og har svimlende mange dokumenter å sette seg inn i.

Publisert

Endret

Alder: 29 år

Stilling: Fagbioingeniør for preanalyse ved Betanien sykehus i Bergen

Aktuell fordi: Er nytt medlem av BFIs fagstyre. Frøyen ble suppleant til fagstyret etter valget i fjor, og trer inn fordi ett av de sittende medlemmene trakk seg fra vervet.

Av HEIDI STRAND, journalist

- Hvordan føles det å komme inn som ny i fagstyret?

- Med det samme føltes det som jeg druknet i dokumenter, og jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Jeg er en sånn som skal ferdigstille alle oppgaver øyeblikkelig, men her gikk det ikke, så nå har jeg begynt i én ende og jobber meg gradvis gjennom alle papirene.

- Har du noen saker som engasjerer deg sterkt?

- Jeg vil synliggjøre bioingeniørene, både for pasientene og for de andre yrkesgruppene på sykehuset. Jeg vil at vi skal bruke tittelen vår og presentere oss som bioingeniører, fremfor å bare si at vi kommer fra laben. Og jeg mener at det er for få praksisplasser for bioingeniørstudenter. Jeg har inntrykk av at en del ikke ønsker å ha studenter i praksis, at det blir sett på som belastende i en travel arbeidshverdag. Men studentene er våre fremtidige kolleger, og man vil jo at de skal være kompetente. Det er dessuten også for få studieplasser. Behovet for bioingeniører blir større, men det utdannes ikke flere.

- Du har flere år bak deg som tillitsvalgt. Hvilke erfaringer har du gjort deg?

- Da jeg var ung tillitsvalgt på Haukeland syntes jeg at jeg måtte stå veldig på kravene for å bli tatt seriøst. Jeg stilte spørsmål ved måten ting ble gjort på, og ble oppfattet som ung og naiv. Jeg mener at "sånn har det alltid vært" ikke er et godt argument for hvorfor noe skal videreføres. Tiden som plasstillitsvalgt på Haukeland lærte meg mye, og har gjort at jeg er mer sikker i rollen min som tillitsvalgt på Betanien i dag.

- Hva bruker du fritida på?

- Jeg har egentlig ingen spesielle hobbyer, men jeg sitter i styret i borettslaget, så det er en del styr og ganske travelt. I fritiden min ser jeg gjerne en god film i selskap med katten min, som heter Ruby. Ellers er jeg ute og treffer venner og familie. Jeg liker å ta vare på dem jeg er glad i.

- Som fagstyremedlem blir det en del møter og litt reising fremover. Hva tror du Ruby synes om det?

- Å, det tror jeg ikke hun er så happy for. Derfor har jeg skaffet henne en «søster» som kan holde henne med selskap. Den nye katten kommer i neste uke, så det blir sikkert litt spytting og fresing fremover. Men kattene blir ikke overlatt til seg selv når jeg reiser bort, et av søsknene mine flytter delvis inn i leiligheten min og tar seg av dem.

- Hva ville du gjort hvis du ikke var bioingeniør?

- Da ville jeg blitt advokat. Jeg liker å diskutere ting som er litt vanskelige, og jeg liker meg i styrer og verv.

- Hvordan tror du studiekameratene husker deg?

- Jeg hadde valgt studieretning ut fra fag jeg likte, men skjønte ikke hva en bioingeniør egentlig er før godt inn i andreklasse. Da hadde vi sykehuspraksis, og da demret det for meg: Å ja, er det dette vi skal gjøre? I klasserommet hadde jeg sterke meninger om det meste, og spurte alle de «dumme» spørsmålene, men det viste seg at jeg bare spurte om det alle andre også lurte på.

- Hva arbeider du med akkurat nå?

- Vi får snart en ny Cobas på jobb. Det er en Cobas Pure med en c- og en e-modul, som skal brukes til klinisk kjemi. Når den leveres i november skal vi konfigurere den og kjøre den inn, og nå holder jeg på å skrive verifiseringsprotokoller. I dag er jeg fagbioingeniør for preanalyse, og har en nummer-to-funksjon som fagansvarlig for Cobas 6000 på klinisk kjemi. Planen er at jeg skal ta over fagansvaret for Cobas på klinisk kjemi etter hvert, mens en kollega overtar preanalyse. Da er det veldig fint å få være med på prosessen med å bytte instrument helt fra start.

- Du får ti minutter med helseminister Ingvild Kjerkol, hva ville du sagt?

- Jeg ville sagt at vi trenger flere bioingeniører, og at vi må bli gode på rekruttering i helsefeltet, for det blir ikke mindre å gjøre. Dessuten ville jeg sagt at det er merkelig at vi lønner folk i helsevesenet så lavt.

- Hva gleder du deg mest til akkurat nå?

- Jeg gleder meg til en barnedåp jeg skal i, og til at jeg skal på et prosesskurs for tillitsvalgte hos NITO. Det er et kurs hvor egenutvikling står i fokus.

Stikkord:

BFI, Fagstyret