Nye medlemmer av fagstyret, jobbskifte

Nytt om navn

Nye medlemmer av fagstyret, jobbskifte

Publisert

Endret

Kirsti Holden
Kaja Marienborg

Kaja Marienborg og Kirsti Holden er nye medlemmer i BFIs fagstyre. De ble valgt inn som hhv. 1. og 2. suppleant fra 2020, men siden Nils Jarle Nesbakken Oma og Frode Vågen i høst valgte å gå ut av fagstyret, har Marienborg og Holden fått faste plasser. Marienborg jobber som bioingeniør ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold. Holden jobbet som fagbioingeniør ved Sørlandet sykehus i Arendal, fram til hun ble pensjonist i høst.

Randi M. Nygaard

Randi Monsen Nygaard er ansatt som driftssjef ved Avdeling for mikrobiologi ved Haukeland universitetssjukehus. Hun overtok stillingen 1. februar i år etter Jorunn Nygård, som har gått av med pensjon.