Nye spesialister godkjent

Nytt om navn

Nye spesialister godkjent

Spesialistkomiteen har godkjent to nye bioingeniørspesialister. Tre har fått fornyet godkjenning.

Publisert

Endret

Nye spesialister

Sandra Mari Nilsen
Anja Kjærland

Sandra Mari Nilsen

Arbeidssted: Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF

Tittel: Bioingeniør med spesialistgodkjenning innen laboratorieledelse og forbedringsarbeid

Tittel fordypningsoppgave: «Nærvær er vel så viktig som fravær! – Et casestudie av et omsorgssenter på Østlandet»

Anja Kjærland

Arbeidssted: Kvalitetsavdelingen, Fag- og kvalitetssenteret, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Tittel: Bioingeniør med spesialistgodkjenning innen ledelse av kvalitets- og forbedringsarbeid.

Tittel fordypningsoppgave: «Mer enn du tror? – en kvalitativ studie om hvilken betydning relasjoner med leder har for kunnskapsarbeidere»

Fornyet godkjenning

Tonje Versvik Strand
Solveig Vannes
Kristin Lingaas

Tonje Versvik Strand

Arbeidssted: Avdeling for medisinsk biokjemi, Driftsseksjon Aker, Oslo universitetssykehus HF

Tittel: Bioingeniør med spesialistgodkjenning innen fagområdet kvalitets- og forbedringsarbeid i medisinsk biokjemi

Tittel fordypningsoppgave: Kvalitetsovervåking av laboratorieanalyser:

  • valg av kvalitetskontrollprosedyrer
  • oppbygging av kontrolldiagram
  • bruk av six-sigma-konseptet i vurdering av kvalitetskontroller og analysekvalitet

Solveig Vannes

Arbeidssted: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus

Tittel: Bioingeniør med spesialistgodkjenning innen fagområdet hemostase

Tittel fordypningsoppgave: Verifisering av metoden for måling av Protrombintid-INR på STA-R

Kristin Lingaas

Arbeidssted: Sysmex Norway NUF

Tittel: Bioingeniør med spesialistgodkjenning innen fagområdet hematologiske metoder

Tittel på fordypningsoppgave: Hematologiske metoder til bruk i utredningen av jernmangelanemi