Avdelingsleder, Diakonhjemmet Sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Avdelingsleder, Diakonhjemmet Sykehus

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
28.02.2020

Avdelingsleder ved Avdeling for medisinsk biokjemi
Diakonhjemmet Sykehus

Vi søker etter avdelingsleder for Avdeling for medisinsk biokjemi.
Avdelingen utfører i dag ca 1,6 mil. analyser årlig, og har 33 årsverk. Avdelingen har som mål å være et kompetansesenter innen medisinsk biokjemi og bidra til god pasientsikkerhet og service inn mot den kliniske virksomheten ved sykehuset. Vi har fokus på moderne og effektiv drift og satser på kontinuerlig kompetanseutvikling hos de ansatte. Vi kan tilby et morsomt og inspirerende arbeidsmiljø fullt av faglige og administrative utfordringer. Diakonhjemmet sykehus er omorganisert i fem klinikker, og avdelingslederen det søkes etter vil rapportere til klinikklederen for medisinsk service og være en del av dennes lederteam.

Vi søker etter

 • En motiverende og tydelig leder som skal være med på å drifte og utvikle avdelingen, som skal sitte i klinikkleders lederteam og være god på samhandling med de andre avdelingslederne i klinikken.
 • En leder med høyt engasjement for bioingeniørfaget, men som også evner å se på tvers av fagområdene innad i klinikken og bidra til gode prosesser og synergieffekter.
 • En leder som er i stand til å tenke strategisk, som inspirerer til engasjement, er samhandlings- og samarbeidsdyktig, kreativ og har høy integritet.
 • Du må like utfordringer, ha høy arbeidskapasitet og være interessert i personaloppfølging og personalutvikling.

Avdelingslederen skal

 • Sørge for at fagområdet utvikles i den retning et moderne sykehus og god pasientbehandling krever.
 • Videreutvikle arbeidsprosesser, samarbeidsstrukturer og gode rammer for arbeidet for de ansatte, noe som krever høy kompetanse innenfor ressursplanlegging, i tillegg til beslutnings- og gjennomføringsevne.
 • Avdelingsleder vil ha ansvar for å utarbeide prosedyrer, utvikle standardiserte arbeidsforløp og ta i bruk moderne ledelses og styringsverktøy (IKT).
 • Leder har ansvar for økonomi, personell, utstyr og areal.
 • Videre å planlegge virksomheten gjennom avdelingens strategiarbeid, mål og handlingsplaner, samt legge planer for bemanning og kompetanseutvikling.
 • Avdelingsleder skal også sørge for at avdelingen har et forsvarlig arbeidsmiljø og at HMS-arbeidet ved enheten drives systematisk, samt sørge for opplæring og informasjon i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant helsefaglig utdanning, på minimum bachelornivå
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende avdelinger i sykehus

Personlige egenskaper

 • God evne til samhandling og kommunikasjon
 • Evne til relasjonsbygging
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et utfordrende arbeidsoppdrag på et sykehus i endring
 • Kompetente medarbeidere
 • Ledertrening og kompetanseutvikling i årene som kommer
 • Handlingsrom for å utvikle avdelingen
 • Lønn etter avtale

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter.
Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

 • Klinikkleder, Klinikk for medisinsk service, Gro Jensen, tlf. 22451571, mobil 95720265

Les annonsen i webcruiter.no

Søk på stillingen

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.