Avdelingssjef, Helse Stavanger

Tilbake til ledige stillinger

Avdelingssjef, Helse Stavanger

Varighet:
Fast
Sted:
Stavanger
Søknadsfrist:
16.07.2017

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Avdelingssjef - Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Helse Stavanger HF

Avdeling for medisinsk mikrobiologi søker etter avdelingssjef. Avdelingen har 55 stillingshjemler, fordelt på bioingeniører, helsesekretærer og leger. Avdeling for Medisinsk mikrobiologi er organisatorisk plassert i Klinikk for Medisinsk service og ABK.

Avdelingssjefen har fullt driftsansvar for avdelingen og rapporterer til klinikksjef.
Tiltredes etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til foretakets mål og strategi.
 • Ivareta samhandling internt og eksternt
 • Ivareta avdeling for medisinsk mikrobiologi som en sentral avdeling i sykehusets totalitet
 • Personal og budsjettansvarlig
 • HMS og kvalitetsansvarlig
 • Medlem av klinikkdirektørens ledergruppe
 • Interesse for forsknings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Universitetsutdanning med spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi eller annen relevant faglig bakgrunn.
 • Interesse for forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Utdanningsretning

 • Helsefag, andre
 • Medisin
 • Bioingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Evne til å ivareta avdelingens utviklingsprofil
 • Målrettet og løsningsorientert
 • Forståelse for kvalitet og kvalitetssikring
 • Engasjert, initiativrik og resultatorientert

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i en aktiv avdeling
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • En avdeling hvor forskning pågår
 • En avdeling som tilbyr et bredt spekter av analyser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe, sykkelklubb og bedriftsidrettslag

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo

 • Audhild Aarhus, konst. avdelingssjef, tlf. 51 51 88 03
 • Elisebet Haarr, avdelingsoverlege, tlf. 51 51 88 04
 • Hans Tore Frydnes, klinikksjef, tlf. 51 51 80 90

Søknadsfrist: 16. juli 2017

Fullstendig annonse

Søk på stillingen

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!