Avdelingssjef klinisk patologi

Tilbake til ledige stillinger

Avdelingssjef klinisk patologi

Vestre Viken logo
Varighet:
Fast
Sted:
Drammen sykehus, Vestre Viken
Søknadsfrist:
29.01.2018

Avdelingssjef klinisk patologi

Er du en strategisk leder som brenner for innovasjon?

Vestre Viken HF er i kontinuerlig utvikling, og avdeling for klinisk patologi ønsker å optimalisere sine leveranser gjennom innovasjon og fremtidsrettede løsninger, til pasientenes beste. Avdelingen har en krevende og viktig rolle som leverandør av diagnostiske tjenester innen fagområdet i pasientforløpet. Vi ønsker oss derfor en fremtidsrettet leder som er dynamisk og drivende, som er løsningsorientert og som «lever for kunden».

Som leder vil du være en pådriver i utviklingen av en moderne serviceleverandør inn mot den kliniske virksomheten i Vestre Viken, med god forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp. Avdelingssjef for avdeling for klinisk patologi vil inneha en krevende, men spennende lederstilling.

Som du forstår så handler dette mer om å løfte og utvikle, enn om ren forvaltning.

Vi ser for oss en leder som er oppdatert på moderne løsninger og muligheter og som selv liker å være førende i innovasjonsarbeidet. Vi er overbevist at moderne teknologi og løsninger vil være en nøkkelfaktor i videreutviklingen av avdelingen og av Vestre Viken.

Du vil her få en sterk mulighet til å utvikle fremtidens løsninger til beste for pasientene.

Vestre Viken består av fire somatiske sykehus i området vest for Oslo (Bærum, Ringerike, Kongsberg og Drammen). Avdeling for klinisk patologi hører organisatorisk til Klinikk for medisinsk diagnostikk. Avdelingen har et budsjett på ca. 55. millioner kroner og 60 ansatte.

Avdelingen dekker behovet for patologi for alle sykehusene i Vestre Viken og for de fleste allmennpraktikere og spesialister i Buskerud, og er også godkjent som utdanningsinstitusjon og har ansvar for utdanning av spesialister i patologi.

Avdelingssjefen har et samlet drift- og resultatansvar for avdelingen og ansvar for de oppgaver som til enhver tid tilligger stillingen. En sentral oppgave vil være å videreutvikle avdelingen og lede avdelingens ansatte. For å levere godt i denne rollen er du en initiativrik person som skaper gode relasjoner til menneskene rundt deg. Du er en samlende leder med integritet og som har erfaring fra liknende lederrolle.

Stillingen rapporterer til klinikkdirektøren og er en del av klinikkdirektørs ledergruppe. I klinikkens ledergruppe bidrar du med helhetlig og strategisk tenkning, tar medansvar for krevende prioriteringer og er en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket i hht til definerte mål- og strategier.

Du har helsefaglig, medisinskfaglig eller realfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå, og lederutdanning og/eller lederkompetanse.

Tar du utfordringen?

I så fall gleder vi oss til å høre fra deg!

Er du nysgjerrig på stillingen og det er noe du ønsker å vite mer om, ta gjerne kontakt for en uforpliktende og konfidensiell samtale med våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 40 40 35 53 eller Bjørn Skogstad, tlf. 93 06 64 37.

Vestre Viken er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Søknad med CV sendes kolbjorn.preus@habberstad.no senest innen 29. januar 2018.

Vestre Viken HF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Dersom ønsket om reservasjon fra søker ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.

Fullstendig annonse / søk på stillingen

Om arbeidsgiveren

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har 9 230 medarbeidere, et budsjett på 9,1 milliarder i året og hovedadministrasjon i Drammen.

Vestre Viken er organisert i åtte klinikker, med virksomhet på de fire somatiske sykehusene, Hallingdal sjukestugu, 17 ambulansestasjoner og en rekke større og mindre behandlingssteder innen psykisk helse og rus. Se mer på www.vestreviken.no

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!