Bioingeniør / Avdelingsingeniør, Noklus

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør / Avdelingsingeniør, Noklus

Varighet:
Engasjement
Sted:
Bergen
Søknadsfrist:
25.10.2020

Bioingeniør / Avdelingsingeniør (100% midlertidig stilling i ett år med mulighet for forlengelse) - Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Vi søker etter en entusiastisk, kreativ og løsningsorientert person. Erfaring i kvalitets- og laboratoriearbeid innen laboratoriemedisin er en fordel. Stillingen er for tiden knyttet til arbeid innen ekstern kvalitetssikring og har en varighet på 1 år. Søknad sendes snarest og innen 25.10.20 på www.webcruiter.no

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer gjennomføring av eksterne kvalitetskontrollutsendelser der kontroller skal lages og sjekkes for stabilitet og homogenitet, resultater skal bearbeides statistisk og det skal skrives rapporter for å dokumentere analysekvaliteten ved medisinske laboratorier, både innenfor og utenfor sykehus. Den enkelte ansatte har hovedansvar for noen typer utsendelser og skal da ha det faglige overoppsynet for disse. I tillegg vil man kunne få oppgaver når det gjelder å organisere og gjennomføre utprøvinger av pasientnært laboratorieutstyr. Oppgavene vil bl.a. innebære kontakt med utstyrsleverandører, analytisk arbeid, databearbeiding og rapportskriving.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør eller annen høyere teknisk utdanning.
 • Praksis fra medisinsk laboratorium og erfaring fra kvalitetsarbeid med pasientnært utstyr er ønskelig, men også nyutdannede kan søke.
 • Kompetanse i statistikk og metodeevaluering er en fordel.
 • Interesse for og erfaring med bruk av IT verktøy vektlegges.
 • Må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Evne til samarbeid tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Interessant arbeid i et hyggelig og faglig dyktig miljø.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale.
 • Tiltredelse etter avtale.
 • Arbeidssted: Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Anne Vegard Stavelin, tlf. 55979503, epost anne.stavelin@noklus.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Noklus er en kunnskaps- og forskningsbasert, ideell organisasjon med ca. 100 ansatte. Vi arbeider for kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser slik at disse blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. Noklus har en solid posisjon i Norge ved at alle sykehus- og private medisinsk biokjemiske laboratorier, 99 % av alle legekontor, 95 % av alle sykehjem og ca. 500 hjemmetjeneste – enheter er deltakere hos oss. Noklus har hovedkontor i Bergen og lokalkontorer i alle helseregionene. Se også www.noklus.no