Bioingeniør, Bakteriologi og medieproduksjon

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Bakteriologi og medieproduksjon

Varighet:
Vikariat
Sted:
Nordbyhagen
Søknadsfrist:
09.08.2020

Bioingeniør, vikariat i 100% stilling
MIKS Bakteriologi og medieproduksjon, Akershus universitetssykehus HF

Har du lyst til å bli vår nye medarbeider?
Avdeling for mikrobiologi og smittevern, MIKS, som er organisert i Divisjon for diagnostikk og teknologi, har ledig svangerskapsvikariat i 100 % stilling som bioingeniør frem til 31. mars 2021.

Vi søker etter deg som er nøyaktig, engasjert og initiativrik, gjerne med erfaring innen medisinsk mikrobiologi og molekylærdiagnostikk.

Avdelingen består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger og ledere. Du vil bli ansatt i seksjon for bakteriologi og medieproduksjon.
Ved seksjonen påvises, identifiseres og resistensbestemmes bakterier, sopp, virus og parasitter fra pasienter i de kliniske avdelingene på sykehuset og primærhelsetjenesten i opptaksområdet vårt. Seksjonen deltar også i den nasjonale resistenskartleggingen. Vi benytter tradisjonelle dyrkningsmetoder og genmolekylære metoder, og det er et tett samarbeid med andre avdelinger i divisjonen og på sykehuset. Seksjonen er selvforsynt med medier.

Vi kan tilby en variert arbeidshverdag, gode muligheter for utvikling, godt arbeidsmiljø, samt fleksibilitet i arbeidstiden.

Avdelingen har CE-merket medieproduksjon og er akkreditert etter NS ISO 15189.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er knyttet til drift innen generell bakteriologi. Vi bruker både genmolekylære metoder og tradisjonelle dyrkningsmetoder.
 • Seksjonen er bemannet 365 dager i året og har åpningstid frem til kl 21 mandag til fredag. Den som ansettes inngår i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Ønskelig med god kompetanse innen mikrobiologi og genmolekylære metoder
 • Fordel med kjennskap til akkreditert virksomhet
 • Språk: skandinavisk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og fleksibel med hensyn til å påta seg oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • En hektisk, spennende og utfordrende arbeidshverdag
 • Trivelige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte som bolig, barnehage og et variert kultur- og fritidstilbud
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo

Kontaktinformasjon

 • Enhetsleder Siri Haug Hänsgen, tlf. 67969662, epost: sirh@ahus.no
 • Seksjonsleder Anne Kristin Borling, mobil 95920028, epost: abor@ahus.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.