Bioingeniør Blodbank og Medisinsk biokjemi

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør Blodbank og Medisinsk biokjemi

Sykehuset Innlandet logo
Varighet:
2 vikariater
Sted:
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
Søknadsfrist:
25.10.2018

Bioingeniør Blodbank og Medisinsk biokjemi Kongsvinger - Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi, avdeling medisinsk teknologi (MTA) og behandlingshjelpemidler. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.

Blodbank og medisinsk biokjemi Kongsvinger har 27 ansatte fordelt mellom bioingeniører og helsesekretærer, som arbeider tverrfaglig innen fagområdene blodbank og medisinsk biokjemi. Ved Kongsvinger har vi fem faggrupper hhv: blodbank, preanalyse, hematologi og koagulasjon, blodgass og klinisk kjemi/immunkjemi. Hver faggruppe ledes av overbioingeniør i samarbeid med seksjonsleder og fagbioingeniører. Seksjonen er døgnbemannet og innehar pr dags dato 16 bioingeniører i turnus. Avdelingen vil sammen med øvrige avdelinger ved Kongsvinger sykehus, bli en del av Akershus Universitetssykehus (AHUS) fra 1.februar 2019.

Vi har ledig to 100% vikariat (begge vaktstillinger), med mulighet for forlengelse. En stilling med oppstart snarest og en stilling med oppstart 1. mars 2019. Vi søker etter to motiverte og engasjerte medarbeidere som trives i et hektisk miljø. Du må like å arbeide i team, men samtidig kunne være selvstendig - da enkelte vakter er alenevakter. Vi er kjent for å ha et svært godt arbeidsmiljø og har pr. dags dato individuelle turnuser ved avdelingen. Vaktturnus innebærer arbeid på dag/kveld/natt og helg med ansvar for alle fagfelt ved seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i daglig drift og gjeldende vaktturnus
 • Blodprøvetaking er en sentral del av arbeidsoppgavene
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og følge avdelingens prosedyrer
 • Bioingeniør skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø på enheten

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør (Norsk autorisasjon)
 • Må beherske norsk skriftlig (meget godt) og muntlig (meget godt)
 • Fordel med kjennskap til datasystemet CGM Analytix og LabCraft
 • Generell god IT kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Utenlandske statsborgere må legge ved gyldig oppholds- og arbeidstillatelse

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag
 • Utdanningstittel: Bioingeniør

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • God fagforståelse
 • Ansvarsbevisst og lærevillig
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Sosial og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinfo:

Laila Flaen Fjellheim, seksjonsleder, tlf. 62 88 71 04 / 950 78 438

laila.flaen.fjellheim@sykehuset-innlandet.no

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!