Bioingeniør, Blodbank, Sykehuset i Vestfold

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Blodbank, Sykehuset i Vestfold

Varighet:
Langvarig vikariat
Sted:
Tønsberg
Søknadsfrist:
25.10.2020

Bioingeniør søkes til sentrallaboratoriet!
Blodbank, Sykehuset i Vestfold HF

Vi søker nå etter en bioingeniør til langvarig vikariat ved Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold.

Sentrallaboratoriet er organisert i 3 seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør. Avdelingen har totalt 96 årsverk og seksjon Blodbank hvor stillingene tilhører har 17,4 stillinger.

Stillingen vil ha arbeidssted ved Blodbanken i Tønsberg. Man må allikevel kunne regne med å måtte være fleksibel, og kunne jobbe i Sandefjord og Larvik ved behov. Hovedoppgaver vil være tapping av blodgivere, terapeutiske tappinger, komponentfremstilling og utførelse av immunhematologiske undersøkelser. Blodbanken er godt utstyrt medisinsk teknisk, og er akkreditert etter ISO 15189. Stillingen inngår for tiden i avdelingens 3-delte turnus.

Kvalifikasjoner

  • Autorisert bioingeniør
  • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

  • Det er viktig at du er strukturert, effektiv, har god faglig forståelse og er lærevillig
  • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
  • Evne til å kommunisere godt med pasienter, blodgivere og medarbeidere
  • Samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Det gis opplæring i et travelt, hyggelig og akkreditert laboratoriemiljø
  • Tiltredelse snarest

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktinformasjon

  • Seksjonsleder Lilja Synnøve Høiback, mobil 94162153

Se stillingsannonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.
SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.
Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.
I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.