Bioingeniør (evt helsesekretær/sykepleier), Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør (evt helsesekretær/sykepleier), Sykehuset Innlandet

Varighet:
Fast
Sted:
Elverum
Søknadsfrist:
11.06.2023

Bioingeniør (evt helsesekretær/ sykepleier)

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Elverum, Sykehuset Innlandet HF

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbanken foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Medisinsk biokjemi tar i mot prøver fra primærhelsetjenesten, tar prøver på sykehuset og dekker primærhelsetjenesten og det lokale sykehusets behov for analyser.

Arbeidsoppgaver

Er du interessert idrett- og friluftsliv? Liker du turer i skog og mark, se på gyselig spennende håndballkamper eller kanskje ta en tur i noen av Nord-Europas flotteste alpinanlegg. Vil du bo i en by omgitt av spennende turområder som passer for både to- og firbeinte, som har et innholdsrikt idrettsmiljø som inneholder aktiviteter som motorsport, hundesport, skiidretter og ballidretter, pluss mye mer? I en by som slettes ikke er langt unna Oslo? Da er Elverum kanskje stedet for deg? Bor du i Elverum, så bor du midt i smørøyet. Under to timers kjøring fra Oslo, med kort veg til alpinanleggene i Trysil og med et nærområde spekket med gode tilbud.

På vår seksjon på Elverum lyser vi ut to faste 100%-stillinger for bioingeniører med tiltredelse så raskt som mulig. Selv om stillingene er tiltenkt en bioingeniør, kan det åpne seg muligheter for helsesekretærer, sykepleiere eller andre med relevant helsefaglig bakgrunn.

Stillingene vil inngå i seksjonens turnus og er vaktstillinger med kvelds-, natt- og helgejobbing. Seksjonens vaktoppgaver omfatter fagområdene kjemi/hormoner, hematologi/koagulasjon/blodgass, preanalyse og immunhematologi. Som vaktgående bioingeniør ved vår seksjon får du brukt et bredt spekter av din kompetanse og du blir gitt mye ansvar og tillit. Du er aldri alene på vakt, men i en tidvis hektisk vaktsituasjon, så er selvstendighet og tro på egne ferdigheter et viktig element. Selv om en vaktgående bioingeniør her er en "generalist", ønsker vi også velkommen bioingeniører med utvidet kompetanse, gjerne innen automasjon, immunhematologi og/eller blodtapping.

Ved interne tilsettinger som frigjør annen stilling på seksjonen vil det tilsettes fra søkerne som er tilgjengelig. Hvis det blir flere ledige stillinger på seksjonen før denne tilsettingen er avsluttet brukes søkermassen her til å tilsette i de nye ledige stillingene.

Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og kan tilby å dekke 4 mnds leie av overgangsbolig.

Ønsket tiltredelse er så raskt som mulig. Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende.

Kvalifikasjoner

  • Autorisert bioingeniør (helsesekretær/sykepleier, evt annen relevant helsefaglig bakgrunn).
  • Det er ønskelig med personale som har erfaring med eller interesse innen automasjonsfeltet, immunologi og/eller blodtapping i tillegg til de mer vanlige bioingeniørfag.

Personlige egenskaper

  • Fleksibel og omgjengelig. Glad i kontakt med andre yrkesgrupper.
  • Må kunne norsk/skandinavisk språk.

Vi tilbyr

  • Høy kompetanse.
  • Erfarne medarbeidere.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  • Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og kan tilby å dekke 4 mnds leie av overgangsbolig.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Henning Sveen, Seksjonsleder, Telefon: 412 10 799

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.