Bioingeniør, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Varighet:
Vikariat
Sted:
Tønsberg
Søknadsfrist:
08.08.2021

Bioingeniør - vikariat
Medisinsk biokjemi, Sentrallaboratoriet, Klinikk medisinsk diagnostikk, Sykehuset i Vestfold HF

Sentrallaboratoriet er organisert i 3 seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør. Totalt har avdelingen 96 årsverk. Seksjon Medisinsk biokjemi har 55,9 stillinger. Sentrallaboratoriet er akkreditert etter ISO 15189.

Vi søker bioingeniør til et vikariat ved Sentrallaboratoriet, Seksjon Medisinsk biokjemi på sykehuset i Tønsberg.

Seksjon Medisinsk biokjemi har moderne laboratorieautomasjon og er godt utstyrt medisinskteknisk. Vi søker etter bioingeniør som skal inngå i avdelingens turnusordning, for tiden med vakt hver 4. helg.

Tiltredelse 01.09.21 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Blodprøvetaking på sykehusets pasienter og i prøvetakingspoliklinikken
 • Analyse innenfor fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon, blodgass og urin

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • God faglig forståelse
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Det er viktig at du er strukturert, effektiv og er lærevillig
 • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter og medarbeidere
 • Samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Opplæring i et travelt, hyggelig og engasjerende laboratoriemiljø
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder medisinsk biokjemi Mona Maagerø, tlf. 33343090
 • Spesialrådgiver medisinsk biokjemi Gro Moen Skjøtt, tlf. 33342131

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.
SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.
Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.
I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.
Les mer om oss på www.siv.no.