Bioingeniør

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør

Varighet:
Engasjement
Sted:
Oslo universitetssykehus
Søknadsfrist:
01.06.2022

Bioingeniør

Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus HF,Klinikk for Kirurgi Inflammasjonsmedisin og Transplantasjon.

Ledig stilling (100%) som Bioingeniør ved Institutt for indremedisinsk forskning. Stillingen er midlertidig for 2 år, med mulighet for forlengelse om studien utvides eller forlenges utover opprinnelig plan.

Vi søker en erfaren kandidat til stilling som biobankansvarlig for den multinasjonale kliniske plattformstudien på Covid-19, EU-SolidAct. OUS er sponsor for denne EU-finansierte studien, som er en del av EU prosjektet EU-RESPONSE. Studien ledes av Marius Trøseid (Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon) og Inge C Olsen (Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (CTU)). Aktuell kandidat vil i tett samarbeid med prosjektledelsen ha ansvar for mottak, lagring, organisering og analyse av biobank-materiale, først og fremst serum og plasma, men i visse substudier også celler og annet materiale. Arbeidsoppgavene vil også bestå i fortolkning og publisering av analyserte resultater samt søknadsskriving for videre finansiering.

EU-SolidAct inkluderer per i dag sykehusinnlagte Covid-pasienter fra ca 50 ulike studiesentra i 8 land i Europa. Målet er på sikt å etablere ca 100 studiesentre i 15 land, i en permanent plattformstudie for uttesting av behandling for Covid-19 og fremtidige pandemier. En ny studiearm med nye medikamenter vil bli åpnet i løpet av sommeren og planen er å gjøre utstrakt biobanking også i denne studiearmen, samt i fremtidige studiearmer over plattformen.

Mulighet for rask tiltredelse vil kunne tillegges vekt.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak av biobankmateriale fra studiesentre i Europa
 • Etablere lagringsområde, og plan for lagring av biobank i samarbeid med eBiobank
 • Ivareta helhetlig ansvar for biobank-analyser i for plattformstudien
 • Bidra til at planlagte lab-analyser i studien gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet, og innenfor tilgjengelige ressursrammer
 • Bidra til ferdigstillelse av data for publisering
 • Koordinere kontakt med samarbeidspartnere ved eventuelle sub-studier ved andre institusjoner, innenfor rammen av informert samtykke og GDPR
 • Komme med innspill til biobank-analyser i fremtidige sub-studier i EU SolidAct
 • Egen forskningsaktivitet, relevant for studien
 • Bidra i andre relevante prosjekter ved Institutt for Indremedisinsk forskning etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra klinisk translasjonsforskning
 • Relevant utdannelse (fortrinnsvis bioingeniør med master eller PhD)
 • Beherske en stor bredde av laboratorieteknikker
 • Flytende i engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskelig med:

 • Erfaring med håndtering av biologisk materiale med potensiell smitte fare

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsferdigheter, stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Kontaktinformasjon

Bente Evy Halvorsen, avdelingsleder, 984 60 647

Marius Trøseid, overlege, +47 924 40 240, marius.troseid@medisin.uio.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.