Bioingeniør

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør

Sykehuset i Vestfold logo
Varighet:
Vikariat
Sted:
Tønsberg
Søknadsfrist:
31.12.2019

Bioingeniør

Medisinsk biokjemi, Sentrallaboratoriet, Klinikk medisinsk diagnostikk, Sykehuset i Vestfold HF

Bioingeniør - 100 % vikariat i perioden 01.02.2020 - 31.08.2020

Vi søker etter medarbeider til vikariat i bioingeniør-stilling ved Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold. Sentrallaboratoriet er organisert i 3 seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør, og avdelingen har totalt 96 årsverk. Seksjon Medisinsk biokjemi har 55,9 stillinger.

Arbeidsområde

Stillingen vil ha arbeidssted ved seksjon Medisinsk biokjemi i Tønsberg. Man må likevel kunne regne med å måtte være fleksibel, og kunne jobbe i Sandefjord og Larvik ved behov. Hovedoppgaver vil være blodprøvetaking på sykehusets pasienter og i prøvetakingspoliklinikken, analyse av blod innenfor fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon, blodgass og urin. Seksjonen er godt utstyrt medisinsk teknisk, har moderne laboratorieautomasjon og er akkreditert etter ISO 15189. Stillingen inngår i avdelingens turnus-ordning med vakt for tiden hver 4. helg.

Kvalifikasjoner

  • Autorisert bioingeniør.
  • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

  • Det er viktig at du er strukturert, effektiv, har god faglig forståelse og er lærevillig
  • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
  • Evne til å kommunisere godt med pasienter og medarbeidere
  • Samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Tiltredelse snarest
  • Det gis opplæring i et travelt, hyggelig og akkreditert laboratoriemiljø
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktinformasjon

Gro Moen Skjøtt, seksjonsleder, tlf. 33 34 30 90

Annonse på webcruiter.no / Søk på stillingen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no