Bioingeniører - vikariater

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniører - vikariater

Varighet:
Vikariat
Sted:
Tønsberg
Søknadsfrist:
01.12.2021

Bioingeniører - vikariater

Medisinsk biokjemi, Sentrallaboratoriet, Klinikk medisinsk diagnostikk, Sykehuset i Vestfold HF

Sentrallaboratoriet er organisert i 3 seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør. Totalt har avdelingen 96 årsverk. Seksjon Medisinsk biokjemi har 55,9 stillinger. Sentrallaboratoriet er akkreditert etter ISO 15189.

Vi søker bioingeniører til vikariater ved Sentrallaboratoriet, Seksjon Medisinsk biokjemi på sykehuset i Tønsberg.

Seksjon Medisinsk biokjemi har moderne laboratorieautomasjon og er godt utstyrt medisinskteknisk. Vi søker etter bioingeniører som skal inngå i avdelingens turnusordning, for tiden med vakt hver 4. helg.

Tiltredelse snarest eller etter avtale. Vikariatene varer til 31.12.2022.

Arbeidsoppgaver

 • Blodprøvetaking på sykehusets pasienter og i prøvetakingspoliklinikken
 • Analyse innenfor fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon, blodgass og urin

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • God faglig forståelse
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Det er viktig at du er strukturert, effektiv og er lærevillig
 • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter og medarbeidere
 • Samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Opplæring i et travelt, hyggelig og engasjerende laboratoriemiljø
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kontaktinformasjon

Gro Moen Skjøtt, Spesialrådgiver medisinsk biokjemi, tlf. 33 34 21 31

Marianne Vindal Ness, Avd.sjef Sentrallaboratoriet, tlf. 33 34 33 63

webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.