Bioingeniører

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniører

Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Varighet:
Fast og vikariat
Sted:
Sykehuset Namsos
Søknadsfrist:
24.09.2017

Bioingeniører - Avdeling for Laboratoriemedisin, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjoner.  Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Klinikk for medisinsk service skal levere nødvendige varer og tjenester av god kvalitet til sykehuset og primærhelsetjenesten slik at det gir støtte i diagnostisering og behandling av pasientene. Klinikken skal bruke offentlige midler kostnadseffektivt og jobbe aktivt for å ha et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Klinikken har en avdeling for bildediagnostikk ved hvert sykehus, en avdeling for laboratoriemedisin, en avdeling for steril forsyning og to avdelinger for fysio- / ergoterapi.

Laboratoriemedisin er organisert som en avdeling i Klinikk for medisinsk service, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Avdelingen består av fire enheter: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger.

Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189.

Vi søker etter:

50% fast stilling som bioingeniør fra 01.12.17.

100% vikariat som bioingeniør i tidsrommet 01.12.17 - 31.08.18.

Stillingene er lokalisert til Sykehuset Namsos.

Stillingene inngår i vakt/turnus.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden.

Arbeidsoppgaver

  • Blodprøvetaking og analysearbeid i laboratorium for medisinsk biokjemi og laboratorieanalyser i blodbank

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som bioingeniør
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Erfaring fra fagområdet vil bli foretrukket
  • Gode dataferdigheter er en fordel

Personlige egenskaper

  • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne til å samarbeide og jobbe i team og gjerne godt humør

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinfo:

Sissel Moksnes Hegdal, klinikkleder, (+47) 74 09 81 33

Kjetil Landsem, sjefbioingeniør, (+47) 74 21 55 11

Søknadsfrist: 24. september

Fullstendig annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!