Bioingeniør/fagbioingeniør, Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør/fagbioingeniør, Sykehuset Innlandet

Varighet:
Fast
Sted:
Lillehammer
Søknadsfrist:
29.09.2021

Bioingeniør Fagbioingeniør
LHM SEKSJON FOR BLODBANK OG MED.BIOKJEMI, Sykehuset Innlandet HF

Lillehammer er en passe stor by plassert i den nordlige enden av Mjøsa. Her er stabilt innlandsvær med fire årstider. Byen har et rikt kulturliv med blant annet litteraturfestival på våren og jazzfestival på høsten. Det er gode turmuligheter til fots, på sykkel eller ski. Byen har hoppbakker, samt bob og akeanlegg. Det er mulighet til å benytte nedover ski i Hafjell og Kvitfjell.

På blodbank og medisinsk biokjemi Lillehammer ønsker vi oss nye kollegaer. Seksjonen har 48 stillinger som fylles av noen og femti medarbeidere. seksjonen har 10 overbioingeniører. Her er det mange bioingeniører og noen helsesekretærer. Seksjonen er bemannet 24/7. På natt er det to bioingeniører på jobb. Legene innen både blodbank og medisinsk biokjemi har kontorer på Lillehammer og det er et godt samarbeid med dem.

Alle blodbank- og medisinsk biokjemi-seksjonene i Sykehuset Innlandet samarbeider tett. Det benyttes felles prosedyrer og analysemaskinparken er lik. Alle seksjonene utfører tapping av blodgivere, oppgaver innenfor immunhematologi, hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi, blodgass, preanalyse og urinanalyser.

På Blodbank og medisinsk biokjemi Lillehammer har vi fått ansvaret for produksjon av blodprodukter, analysering av immunologi og protein analyser, samt å bemanne prøvemottak for prøver til blodbank, medisinsk biokjemi og mikrobiologi.

Vi har ledig stillinger:

 • Fast fagbioingeniør produksjon av blodprodukter 100%
 • Fast bioingeniør 90% . Det er mulighet for å kombinere stillingen med 10% vikariat.

Begge stillingene inngår i tredelt turnus - dag, kveld og natt

Ved internt opprykk og/eller om det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen, vil det bli vurdert å ansette fra søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver

Vaktgående fagbioingeniør på produksjon samarbeider tett med Overbioingeniøren. Oppgaver vil bli delegert etter avtale. All produksjon av blodprodukter i sykehuset innlandet utføres på Lillehammer. I tillegg til å forsyne sykehuset innlandet med blodprodukter har vi avtale om leveranser av blodprodukt til luftambulanse, akuttbil og forsvaret. Fagbioingeniør deltar i tredelt turnus med dag, kveld og natt

Vaktgående bioingeniør i tredelt turnus har varierte oppgaver. På natt er det to bioingeniører, en som har ansvar for blodbank og en med ansvar for medisinsk biokjemi. Prøvetaking er en fellesoppgave.

På vakt analyserer vi prøver innen medisinsk biokjemi; klinisk kjemi, blodgass, koagulasjon og hematologi. Vi utfører hurtigtester, som PCR korona , malaria, pneumokokk, monospot.

På blodbank har vi oppgaver som immunhematologi med typing, screening og identifisering av antistoff. Blodprodukter til transfusjon klargjøres.

Sykehuset Innlandet har funksjonsdelt enkelte oppgaver. På dagtid utfører vi på Blodbank og medisinsk biokjemi Lillehammer proteinanalyser, immunologi og svangerskapsimmunologi for hele SI. All produksjon av blodprodukter er lagt til seksjonen vår.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør.
 • Må kunne godt norsk, skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra blodbank og/eller medisinsk biokjemi er en fordel, men nyutdannede bioingeniører oppfordres også til å søke. Full opplæring blir gitt.
 • Erfaring fra produksjon av blodprodukter er en fordel for fagbioingeniørstillingen. Full opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper

 • Være nøyaktig og ansvarsbevisst.
 • Evne til å jobbe både selvstendig og som del av et team.
 • Engasjerte og motiverte bioingeniører, som i samarbeid med klinikken ønsker å bidra til god helsetjeneste for pasienten.
 • Ønske om og vilje til å bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling med varierte arbeidsoppgaver og opplæring/innføring i flere fagfelt.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag.
 • Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Gode muligheter for å leie overgangsbolig i inntil 3 år.
 • Eksterne søkere som flytter til Lillehammer kan få dekket husleie i overgangsbolig inntil 4 måneder.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Astrid Gording, tlf. 99501199 / 61272952, e-pst: astrid.gording@sykehuset-innlandet.no
 • Kunderådgiver Vibeke Fredagsvik, mobil 48102721, e-post: vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.