Enhetsleder - Avdeling for mikrobiologi, seksjon for bakteriologi

Tilbake til ledige stillinger

Enhetsleder - Avdeling for mikrobiologi, seksjon for bakteriologi

OUS logo
Varighet:
Fast
Sted:
OUS, Rikshospitalet
Søknadsfrist:
31.01.2018

Enhetsleder - Avdeling for mikrobiologi, seksjon for bakteriologi

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også landets eneste transplantasjonssykehus. Oslo universitetssykehus satser tungt på utdanning av helsepersonell og hvert år tar vi imot cirka 1500 praksisstudenter, 600 medisinske studenter og 800 leger i spesialisering. Våre forskere deltar i internasjonale studier og vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.

Ved Bakteriologisk enhet Rikshospitalet er det ledig stilling som enhetsleder fra 01.04.18.

Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Ullevål og Rikshospitalet. Bakteriologisk enhet Rikshospitalet utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale primært fra pasienter innlagt på Rikshospitalet og fra sykehusets poliklinikker. Laboratoriet utfører bakteriologiske undersøkelser inkludert molekylærdiagnostikk. Enhetene utfører også tuberkulosediagnostikk, og har ansvar for det nasjonale referanselaboratoriet for soppdiagnostikk. Miljøet er lærerikt og tidvis hektisk.

Enheten har 19 bioingeniørstillinger derav en enhetsleder, åtte spesialbioingeniører samt en laboratorieassistent. Tre overleger og tre leger i spesialisering er knyttet til enheten. Laboratoriet har åpent alle dager på dagtid.

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Enhetsleder skal koordinere og lede enhetens daglige drift samt fornye og videreutvikle enheten
 • Enhetsleder har personalansvar og har ansvar for budsjett og regnskap for enheten
 • Den faglige utviklingen ved enheten foregår i samarbeid med Medisinsk seksjon og Seksjon for utvikling
 • Oppfølging av kvalitetsarbeid er et viktig område. Avdelingen er akkreditert etter kravene i ISO 15189

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Erfaring innen bakteriologi er en fordel
 • Ledererfaring er ønskelig men ingen betingelse

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag
 • Utdanningstittel: Autorisert bioingenør

Utdanningsnivå

 • Høgskole / universitet

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og ha god resultatoppfølging
 • Evne til å beslutte og iverksette handling
 • Evne til å påvirke
 • Evne til å skape relasjoner og nettverk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et spennende og utfordrende fagmiljø
 • Hyggelige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) - bedrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinfo

Heidi Barbøl Langaas, seksjonsleder, tlf. 22 11 88 26

Søknadsfrist: 31. januar 2018

Fullstendig annonse / søk på stillingen

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!