Fagansvarlig bioingeniør - immunhistokjemi/flyt

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarlig bioingeniør - immunhistokjemi/flyt

Varighet:
01.08.19 - 31.08.20
Sted:
Kalnes
Søknadsfrist:
02.06.2019

Fagansvarlig bioingeniør - immunhistokjemi/flyt
Senter for laboratoriemedisin - Seksjon for patologi

100 % vikariat med mulighet for forlengelse og fast ansettelse ledig fra 01.08.2019.

Sykehuset Østfold har som ett av tre sykehus i Helse Sør-Øst blitt tildelt funksjonen som regionslaboratorium i livmorhalsprogrammet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

 • Det bioingeniørfaglige ansvar for immunhistokjemi/flyt
 • Effektiv samhandling med seksjonens øvrige fagansvarlige
 • Holde seg faglig oppdatert og være opplært i alle funksjoner ved eget fagområde
 • Ansvarlig for at alt arbeid utføres på en etisk forsvarlig måte, og i henhold til gjeldende kvalitetsstandard og prosedyrer
 • Prosess- og resultatforbedring
 • Standardisering av prosesser
 • Opprettelse og revisjon av prosedyrer i elektronisk kvalitetshåndbok
 • Delta i aktuelle faggrupper
 • Holde internundervisning
 • Lagerhold av reagenser og forbruksmateriell
 • Opplæring og godkjenning av medarbeidere og studenter
 • Delta i seksjonens daglige arbeid og faglige utvikling
 • Delta på relevante møter

Kvalifikasjoner

 • Må være autorisert bioingeniør
 • Må være skikket til stillingen
 • Erfaring fra aktuelt fagområde er ønskelig
 • Relevant faglig videreutdannelse er ønskelig
 • Spesialistgodkjenning er ønskelig
 • Relevant erfaring fra prosess- og resultatforbedring er ønskelig
 • Dokumentert kjennskap til kvalitetsstandard NS-EN ISO 15189 er ønskelig
 • Dokumentert kjennskap til hurtigfremføring, automatisert innstøping og robotisert snitting er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig, effektivt og etterrettelig
 • Evne til omstilling og innovasjon
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til at sykehusets, avdelingens og seksjonens mål oppnås
 • Personlig egnethet vektlegges i særlig grad

Vi tilbyr

 • Et dynamisk fagmiljø av høy kvalitet
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie og annet
 • Bedriftsidrettslag
 • Muligheter for hjelp med bolig
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo og Vestfold

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder Jon Anders S Bæverfjord, mobil 458 36 685
Jon.Anders.S.Baeverfjord@so-hf.no

Se stillingsannonsen i webcruiter

Søk på stillingen

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. 
Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.
Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg