Fagansvarlig bioingeniør Diakonhjemmet

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarlig bioingeniør Diakonhjemmet

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
06.04.2020

Fagansvarlig bioingeniør
Avd. for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi er det ledig fast 100 % stilling som fagansvarlig bioingeniør ved Seksjon for hematologi, koagulasjon, blodbank, urin- og blodmorfologi. Stillingen er ledig omgående.

Avdeling for medisinsk biokjemi har 34 ansatte, de fleste bioingeniører. Vi utfører ca. 1,6 millioner analyser per år. Avdelingen er organisert i fem seksjoner, med hver sin fagansvarlige bioingeniør som faglig leder. Fagansvarlig bioingeniør har en til to stedfortredere i sitt fagteam, og rapporterer til avdelingsleder. Fagansvarlig bioingeniør vil ha ansvar for Sysmex XN-9000, STA-R Max koagulasjon, utleveringsenhet for blod, urinanalyser med mikroskopi, og blodmorfologi.

Vi legger stor vekt på faglig utvikling og har et arbeidsmiljø som er inkluderende og med engasjerte medarbeidere. Vi har flere ansatte med mastergrad eller spesialistgodkjenning. Avdelingen er akkreditert etter NS-EN ISO 15189.

Fagansvarlig bioingeniørs ansvar og oppgaver

 • Overordnet fagansvar for seksjonen, inkludert kvalitetsarbeid, oppretting og vedlikehold av prosedyrer, og avviksbehandling.
 • Delta aktivt i avdelingens utviklings- og strategiarbeid.
 • Være faglig aktiv, og inspirere og motivere kolleger til faglig fordypning.
 • Opplæring og veiledning av laboratoriets ansatte, sykehusets ansatte og bioingeniørstudenter.
 • Bidra med forslag til og veiledning av bachelorprosjekter.
 • Delta i avdelingens rutinearbeid.

Krav til utdannelse

 • Autorisert bioingeniør.
 • Ønskelig med relevant spesialistgodkjenning eller mastergrad.
 • Erfaring innenfor fagfeltet er ønskelig.
 • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Følgende kvalifikasjoner / egenskaper blir vektlagt

 • Strukturert, positiv, samarbeidsvillig, lyttende, kreativ og nytenkende.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Tåle høyt arbeidstempo.
 • Verdsette pasientkontakt.
 • IT-kompetanse og teknologisk forståelse.
 • Morfologikompetanse er ønskelig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Det gis 25.000,- i tillegg for spesialistgodkjenning og 42.000,- i tillegg for mastergrad.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.

Innholdet i cv'n må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Bente Anita Grande Karlsen, mobil 990 31 437
 • Ass. avdelingsleder Lise Kristensen, mobil 975 43 203

Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.