Fagansvarlig ingeniør, Patologi, Helse Fonna

Tilbake til ledige stillinger

Fagansvarlig ingeniør, Patologi, Helse Fonna

Varighet:
Fast
Sted:
Haugesund
Søknadsfrist:
31.03.2020

Fagansvarlig ingeniør for støping og fremføring
Patologi, Helse Fonna HF

Laboratorium for patologi er ein del av seksjon for laboratoriemedisin i Helse Fonna. Vi har ledig en fast 100% stilling som fagansvarleg ingeniør for støping og fremføring fra 01.07.2020.
Stillinga er ei dagstilling med arbeid 37,5 t/v.
Ved intern tilsetting, vil det kunna bli ledig ein anna stilling på patologi. Skriv når dette er av interesse i søknaden.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i laboratoriet sitt rutinearbeid som makroskopisk beskrivelse av vevsprøver, framføring og innstøping av vevsprøver, snitting og farging av histologiske preparater og lage utstryk og cytospin av cytologisk materiale. I tillegg utføre frysesnitt for hurtigdiagnostisering.
 • Betjening og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.
 • Medverke til fleksibel og rasjonell drift av verksemda i samsvar med gjeldande prosedyrar og at arbeidet blir utført i samsvar med krav gitt i ISO 15189.
 • Ansvar for utprøving og validera/verifisera nye metodar eller instrument.
 • Ansvar for å utarbeida nødvendige prosedyrar og opplæringsplanar innan fagområdet.
 • Delta og bidra på kurs, internundervisning og møter.
 • Bioingeniørene på patologi rullerer på arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer ein bioingeniør med norsk autorisasjon.
 • Erfaring innen histologi er ønskelig, men ikke et krav.
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg.
 • God kunnskap i og forståing av generelle IKT- verktøy og kjennskap til elektronisk meldingsutvikling og medisinske fagsystem er ønskeleg.

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein motivert og dyktig medarbeidar med stor arbeidskapasitet og ansvarsbevissthet.
 • Du må kunne jobbe sjølvstendig, strukturert, nøyaktig og vere fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevnar, må være omgjengelig og må kunne samarbeide med kollegaer om oppgåver og samarbeide i tverrfaglige team.
 • Vidare legger vi vekt på evne til å raskt tilegna seg ny kunnskap, til å like nye utfordringar og til å delta i kontinuerlig fagutvikling, kvalitets- og forbedringsarbeid.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevnar, Må være omgjengelig og må kunne samarbeide med kollegaer om oppgåver.
 • Det å vere personleg eigna for stillinga vert sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Triveleg arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidarar.
 • Eit laboratorium og eit fagområde under utvikling.
 • Ein arbeidsplass som er ein inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA- bedrift).
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stillinga, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden.

Kontaktinformasjon

 • Funksjonsleiar Bettina Wachholz, mobil 92013550,e-post bettina.wachholz@helse-fonna.no

Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

I Helse Fonna er vi meir enn 4000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.