Fagbioingeniør - medisinsk biokjemi og immunologi

Tilbake til ledige stillinger

Fagbioingeniør - medisinsk biokjemi og immunologi

Lovisenberg logo
Varighet:
Fast
Sted:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Søknadsfrist:
27.05.2018

Ønsker du en spennende og lærerik jobb i vårt laboratorium?

Fagbioingeniør - medisinsk biokjemi og immunologi

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker.

Ved Laboratorium for medisinsk biokjemi har vi nå ledig stilling for:

Fagbioingeniør i 100 prosent fast stilling fra 01.08.2018

Laboratorium for medisinsk biokjemi betjener sykehusets egne pasienter samt polikliniske pasienter. Laboratoriet utfører cirka 1 100 000 analyser årlig innen medisinsk biokjemi, immunologi, hematologi og koagulasjon. Avdelingen har poliklinikk som mottar pasienter til prøvetaking og EKG samt et osteoporoselaboratorium som utfører bentetthetsmålinger.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, sosialt og hyggelig, og er preget av åpenhet, gjensidighet og respekt. Vi har tilpasset opplæring for alle nyansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i den daglig driften av avdelingen
 • Medansvarlig for oppfølging av kvalitetskontroll og kvalitetssikringsarbeid.
 • Medansvarlig for vedlikehold og feilsøking
 • Veiledning/opplæring av (ny)ansatte og bioingeniørstudenter
 • Stillingen inngår i avdelingens vaktturnus.
 • Andre funksjoner kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør med minimum 3 års ansiennitet som bioingeniør
 • Praktisk erfaring fra fagområdet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Kontaktperson:

Gro M. Gulbrandsen, tlf. 926 61 004

Fullstendig annonse / søk på stillingen

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!