Fagbioingeniør, Diakonhjemmet sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Fagbioingeniør, Diakonhjemmet sykehus

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
03.02.2022

Bioingeniør med spesialansvar (fagbioingeniør) klinisk kjemi/immunkjemi
Klinikk for medisinsk service, Diakonhjemmet Sykehus

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi på Diakonhjemmet sykehus er det ledig fast 100 % stilling som bioingeniør med spesialansvar (fagbioingeniør) klinisk kjemi/immunkjemi. Stillingen inngår i vaktturnus etter avdelingens behov, med arbeid på kveld og natt.

Avdeling for medisinsk biokjemi har en moderne analysepark med automasjonslinje. Avdelingen har 35 ansatte og utfører ca. 1,7 millioner analyser per år. Avdelingen er organisert i fem seksjoner, med hver sin fagansvarlige bioingeniør som faglig leder. Avdeling for medisinsk biokjemi er akkreditert i henhold til ISO/EN 15189. Vi legger stor vekt på kvalitetssikring gjennom grundig opplæring av nyansatte, rullering av arbeidsoppgaver og vedlikehold av kompetanse. Vi legger til rette for videreutdanning og har fokus på fagutvikling for alle ansatte. Vi har en god turnus og et godt arbeidsmiljø.

Bioingeniør med spesialansvar er stedfortreder for fagansvarlig bioingeniør og inngår i dennes team. Ved eventuelt intern ansettelse kan det blir ledig stilling som vaktgående bioingeniør.

Ansvarsområde seksjon for klinisk kjemi og immunkjemi :
- 2 stk. Cobas 8000 koblet til automasjonsløsning
- Elektroforese Capillarys 2
- Beskrivelse av proteinelektroforese

Arbeidsoppgaver

 • Være stedfortreder for fagansvarlig bioingeniør
 • Utføre oppgaver delegert fra fagansvarlig bioingeniør
 • Bistå ved innkjøring av nye analyser
 • Bistå ved oppfølging av intern og ekstern kvalitetskontroll
 • Teknisk problemhåndtering. Kjenne til hvilke firmaer seksjonen benytter og kontakte disse ved behov
 • Kjenne til innkjøpsrutiner
 • Ta initiativ til forbedring, utvikling og endring av prosedyrer og arbeidsmetoder i samarbeid med fagansvarlig bioingeniør
 • Opplæring og veiledning av laboratoriets ansatte og bioingeniørstudenter
 • Delta i avdelingens rutinearbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Erfaring innenfor fagfeltet er ønskelig

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søkeuansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, positiv, samarbeidsvillig, lyttende, kreativ og nytenkende
 • Gode samarbeidsevner
 • Tåle høyt arbeidstempo
 • Verdsette pasientkontakt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. Det gis 25.000,- i tillegg for spesialistgodkjenning og 42.000,- i tillegg for mastergrad
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.

Kontaktinformasjon

 • May-Britt Solem, avdelingsleder, mobil 93 82 67 87
 • Lise Kristensen, enhetsleder, mobil 97 54 32 03

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Diakonhjemmet sykehus er et lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.