Fagbioingeniør Medisinsk biokjemi Vestre Viken

Tilbake til ledige stillinger

Fagbioingeniør Medisinsk biokjemi Vestre Viken

Varighet:
Fast
Sted:
Drammen
Søknadsfrist:
24.02.2019

Fagbioingeniør 

Medisinsk biokjemi (seksjon), Vestre Viken

Seksjon for medisinsk biokjemi Drammen har ca 80 ansatte og utfører årlig ca 5 millioner analyser. Laboratoriet er akkreditert etter standard ISO15189. Vi betjener sykehusets pasienter og primærhelsetjenesten. Seksjonen er inndelt i seks fagområder: Preanalytisk, hematologi/koagulasjon, klinisk kjemi, proteiner/allergi, genteknologi og farmakologi.

Vi har ledig fast 100% stilling som fagbioingeniør ved preanalytisk faggruppe

Arbeidsoppgaver

 • Administrere seksjonens deltagelse i forskningsprosjekter i samarbeid med fag og overbioingeniør. Etablere prosedyrer for gjennomføring i samarbeid med klinikere
 • Opplæring
 • Vedlikehold av utstyr
 • Avvikshåndtering
 • Delta i den daglige rutine
 • Fagbioingeniør har - etter avtale med overbioingeniør - ansvar for måloppfølging, fag og kvalitet på eget fagområde.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med faglig etterutdanning og allsidig erfaring fra laboratoriearbeid

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker at du er en ansvarsbevisst person som kan jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Videre er det viktig at du er serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og er med på å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode velferdsordninger med blant annet hytteutleie, teaterbilletter og mye annet

Kontaktinfo

Seksjonsleder Sidsel Karen Aaker, mobil 991 01 094.

Fullstendig annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no