Fagbioingeniør, Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Fagbioingeniør, Sykehuset Innlandet

Varighet:
Fast
Sted:
Elverum
Søknadsfrist:
30.06.2022

Fagbioingeniør - preanalyse
Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Elverum, Sykehuset Innlandet HF

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbanken foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Medisinsk biokjemi tar i mot prøver fra primærhelsetjenesten, tar prøver på sykehuset og dekker primærhelsetjenesten og det lokale sykehusets behov for analyser.

Arbeidsoppgaver

I 2021 overtok seksjonen rollen som mottaker av prøver fra alle legekontorer og institusjoner i Innlandet. Dette medførte at produksjonen ble økt med ca 5 ganger. Med tanke på denne store endringen så vi det som hensiktsmessig å dele faggruppen i to deler ledet faglig av hver sin overbioingeniør. Oppdelingen mellom ansvarsområdene er i hovedtrekk slik at vi har en intern del som også omfatter PNA-utstyr og husets poliklinikker og en ekstern del som vil omfatte legekontorer og institusjoner. Samtidig vil det være områder der det samarbeides. De to preanalysegruppene deler pt en fagbioingeniør.

Vår fagbioingeniør på preanalyse har dessverre valgt å slutte, så vi er ute etter å erstatte henne. Vi trenger en motivert, interessert og faglig dyktig person som kan tenke seg en spennende og utfordrende jobb innen preanalyse. Stillingen er i utgangspunktet en vaktstilling med kvelds-, natt- og helgejobbing.

Ved intern ansettelse vil det frigis andre stillinger, så alle bioingeniører oppfordres til å søke. Ønsket tiltredelse 1.august 2022 eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

  • Autorisert bioingeniør
  • Fordel med tilleggsutdanning og eller erfaring med preanalytisk arbeid

Personlige egenskaper

  • Fleksibel og omgjengelig. Glad i kontakt med andre yrkesgrupper

Vi tilbyr

  • Høy kompetanse
  • Erfarne medarbeidere
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

  • Seksjonsleder Henning Sveen, tlf. 41210799

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.