Fagbioingeniører 2 x 100% fast

Tilbake til ledige stillinger

Fagbioingeniører 2 x 100% fast

Sykehuset Innlandet logo
Varighet:
Fast (2 stillinger)
Sted:
Tynset
Søknadsfrist:
02.07.2017

Fagbioingeniører 2 x 100% fast - Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Tynset

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av avdelinger for immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og medisinsk teknologi, med avdelinger og seksjoner fordelt på alle sykehusene i Sykehuset Innlandet. Laboratoriefagene analyserer ca 8,7 millioner analyser per år.

«Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 25.000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnositikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Innenfor opptaksområdet er det også prehospitale tjenester, DPS og BUP. Det er flere avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehusets nærhet til hovedkommunikasjonslinjer (tog, RV 3, flyplass på Røros) er en styrke. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, ny videregående skole og mange tilbud fra høgskolene. Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv og organisasjonsarbeid.»

Fagbioingeniør 2 x 100% faste vaktstillinger

Bioingeniør er alene på vakt både på hverdager og på helg. Jobberfaring fra klinisk kjemi og blodbank er en stor fordel.

Søkere vil fortløpende bli kontaktet.

Startdato: 01.09.2017. Veiledende oppstartdato.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i enhetens driftsoppgaver innen alle fagfeltene (blodprøvetaking, poliklinikk,klinisk kjemi, koagulasjon, hematologi og blodbank). Delta i turnus med vakter på kveld, natt og helg.

Kvalifikasjoner

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon og erfaring fra medisinsk biokjemi og blodbank.
 • Faglig kompetanse og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Initiativ og evne til å jobbe selvstendig
 • Trives med å jobbe i team

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjelende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
 • Tynset kommune har full barnehagedekning.
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Kontaktinfo:

Malene Salbu, seksjonsleder, tlf: 62 48 30 61

Malene.Salbu@sykehuset-innlandet.no

Søknadsfrist: 2. juli 2017

Fullstendig annonse

Søk på stillingen

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!